Duco Comfort Plus System

Duco Comfort Plus System

Het Duco Comfort Plus System ventileert geheel volgens de wens van de gebruiker. Dit Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem meet het CO2- en vochtigheidsgehalte aan de hand van een gepatenteerd regelkleppensysteem in de centrale afvoerbox – de DucoBox Focus. Elke aansluiting kan voorzien worden van een regelklep (CO2 Regelklep of Vocht Regelklep) voor meting IN de luchtstroom.

Bedieningsschakelaar - 230 VAC
Bediening - 230 V

Deze optionele bedieningsschakelaar communiceert draadloos volgens het RF-protocol en zorgt er voor dat de bewoner zelf de ventilatie in de gewenste stand kan sturen.

DucoBox Focus
DucoBox Focus

De DucoBox Focus zorgt voor een zonale afvoer binnen het Duco Comfort Plus System, het DucoTronic System en het DucoTronic Plus System.

CO2 Regelklep
CO2 Regelklep

Alle 'droge ruimtes', zoals de woonkamer/open keuken of de slaapkamers, kunnen voorzien worden van een CO2 Regelklep. Die houdt voortdurend het binnenklimaat in het oog en zorgt er voor dat de vervuilde lucht (bij een ppm > 800 ppm) in de desbetreffende ruimte - en enkel daar - afgezogen wordt.

Vocht Regelklep
Vocht Regelklep

De 'vochtige ruimtes', zoals de badkamer, kunnen voorzien worden van een Vocht Regelklep. Van zodra er bijvoorbeeld gedoucht wordt, zorgt de vochtsensor op de klep er automatisch voor dat de vochtige lucht afgezogen wordt in de badkamer tot de toestand opnieuw genormaliseerd is.

Downloads