DucoBox Eco

DucoBox Eco

De slimste ventilatiewarmtepomp van Europa!

Slimme, natuurlijke ventilatie gecombineerd met actieve warmterecuperatie die het milieu, de bewoner én de luchtkwaliteit op de voorgrond plaatsen: dat is waar de DucoBox Eco voor staat. Het hoge rendement maakt van de DucoBox Eco dé oplossing voor de vraag naar hernieuwbare energie.

1. DucoBox Eco uitgelicht

De DucoBox Eco is de primaire warmtebron (COP 5,3) in uw technische installatie. De ventilatiewarmtepomp gebruikt de buitenlucht en de beschikbare ventilatieretourlucht als duurzame warmtebron voor verwarming (CV) en warm tapwater (SWW) en levert daardoor het hele jaar door warmteterugwinning.

Voor de momenten met een hogere warmtevraag wordt de DucoBox Eco geassisteerd door een secundaire warmtebron naar keuze. Slimme sturing zorgt ervoor dat deze enkel aangesproken wordt wanneer nodig. Dit levert een zeer energiezuinige totaaloplossing. Ook op het gebied van ventilatie is, dankzij Duco’s slimme vraagsturing, een beperkt energieverbruik en maximaal comfort gegarandeerd.

Flexibiliteit troef met de DucoBox Eco, zowel op luchtzijdig gebied – dankzij Duco’s modulaire componenten – als op waterzijdig gebied. Zo kan de DucoBox Eco geïntegreerd worden in een systeem op maat van de woning en de bewoner.

a. Slimme vraagsturing

Metingen op basis van CO2, vocht en tijd maken het verschil op jouw eindafrekening! Duco’s slimme vraagsturing kan tot 40 % minder verbruik op verwarming opleveren.

b. Snelle installatie, makkelijke bediening

De minimale aanwezigheid van componenten, in combinatie met een automatische inregeling die de installatietijd tot 50% herleidt, zorgt voor een supersnelle installatie. Met de gratis Duco Ventilation App bedien je het ventilatiesysteem met gemak. Of koppel de DucoBox Eco met je gebouwbeheersysteem via ModBus.

2. Bijmenging van ventilatielucht

Bij een klassieke ventilatiewarmtepomp wordt alle lucht uit de woning gehaald wanneer er warmtevraag of warm tapwatervraag is. Hierdoor wordt vaak meer lucht dan nodig uit de woning gehaald, enkel en alleen om de warmtepomp te voorzien van voldoende luchtdebiet. Overventilatie zorgt voor onnodig warmteverlies en de daarbij horende kosten. Bij koude buitentemperaturen en beperkt vermogen draait zo’n warmtepomp soms zelfs louter om zijn eigen verliezen te compenseren. Van overventilatie is bij de DucoBox Eco geen sprake.

 In basis werkt de DucoBox Eco 100% op buitenlucht. Om echter geen energie verloren te laten gaan wordt de beschikbare ventilatielucht ook over de warmtewisselaar gezogen. Hierdoor is de luchttemperatuur hoger. En dus ook het rendement waardoor maximale energieterugwinning mogelijk is!

3. 2-zone ventilatiesysteem

Onderscheidend van andere ventilatiewarmtepompen is de 2‑zonesturing. Door de dag- en nachtzone via een ingebouwde klep afzonderlijk aan te sturen, wordt een optimaal energetisch rendement bereikt. Dit resulteert in een besparing tot 30 % op de energiefactuur.

4. Flexibele opstellingen

De DucoBox Eco (COP 5,3) kan zelfstandig voldoen aan een warmtelast tot 2,5 kW. Om aan een hogere warmtevraag te beantwoorden kan de DucoBox toegepast worden binnen twee concepten: all-electric of hybride. De DucoBox Eco blijft weliswaar hetzelfde toestel, waardoor overstappen van het ene concept naar het andere perfect mogelijk is. Zo kan bijvoorbeeld tijdelijk voor een all-electric opstelling gekozen worden in woningen waar nog geen gas beschikbaar is. Of er kan gestart worden met een hybride opstelling om op termijn de combinatie met een PV-installatie te maken.

a. Hybride concept

Ideaal voor woningen met een grotere warmtelast en woningen die al voorzien zijn van een gasketel.

In het ‘hybride’ concept wordt de DucoBox Eco geplaatst in combinatie met een doorstroom verwarmingsketel. Ideaal voor mensen die hun woning stap voor stap groener willen maken, of die een grotere warmtelast voor verwarming of tapwater hebben. Binnen het hybride concept kan de DucoBox Eco gekoppeld worden een combi CV‑ketel en boilervat* naar keuze.
* Duco adviseert een boilervat van 60 tot 300 L

Wist je dat je met de hybride opstelling de gasvraag van je woning sterk verlaagt? Dat resulteert in een energiebesparing tot 60 %.

DucoBox Eco Hybride Opstelling

b. All-electric concept

Ideaal voor woningen met een warmtelast van ± 5 kW en tapwatervraag van 3 à 4 personen. 

In combinatie met het all-electric pakket is de DucoBox Eco een complete oplossing die de installateur 100% ontzorgt. Dit pakket bevat een buffervat (300 L) met uitstekende thermische gelaagdheid, een verswaterstation met instant bereiding van tapwater en flexibele aansluitingen die zorgen voor een akoestisch geoptimaliseerde opstelling.

Op vlak van hernieuwbare energie worden de normen steeds strenger. Duco's all-electric opstelling zorgt voor een hoog rendement en is daardoor dé oplossing voor de vraag naar hernieuwbare energie

Op zoek naar een compleet ventilatiesysteem met de DucoBox Eco?

Ontdek onze zorgvuldig samengestelde configuraties in de catalogus of kijk op de systeemconfiguraties pagina.