Wetgeving

Sinds 1 januari 2006 bestaat er voor nieuwbouw en renovatie een EPB-wetgeving. EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat.

Wetgeving

Sinds 1 januari 2006 bestaat er voor nieuwbouw en renovatie een EPB-wetgeving. EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat. De wetgeving stelt eisen aan de energieprestaties van de woningen. Ze bestaat uit drie onderdelen:

  • Thermische islotatie-eisen (K-peil & UMax-waarden): het isolatieniveau van de woning moet voldoende hoog zijn zodat de warmteverliezen worden beperkt. Hoe lager het K-peil, hoe beter de isolatie.
  • Energieprestatie-eisen (E-peil): de woning moet zo energiezuinig mogelijk zijn. Hoe lager het E-peil, des te lager het energieverbruik van de woning ligt.
  • Ventilatie: bij nieuwbouw moet er een minimale en gecontroleerde ventilatie worden voorzien.

Waaraan moet ik wettelijk voldoen bij een nieuwbouwwoning anno 2014?

- Binnenklimaat: minimale ventilatievoorzieningen
- Netto-energiebehoefte (verwarming): max. 70 kWh/m²
- Hernieuwbare energie:    minimumaandeel
- Thermische isolatie (K-peil): K 40
- Energieprestatie (E-peil): E 60