InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Het opwekken van duurzame energie is uitgegroeid tot een hot topic. Logisch, want voor de particulieren en zakelijke gebruikers brengt het een aanzienlijk kostenvoordeel op hun energiefactuur met zich mee, en bovendien dringen dergelijke maatregelen de CO2-uitstoot sterk terug. Om het gebruik van duurzame maatregelen verder te stimuleren, maakt Nederland dit jaar 70 miljoen euro vrij.

InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Ook u kan bij aankoop van een DucoBox WTW in aanmerking komen voor een subsidie van 1.400 euro per lucht-waterwarmtepomp. 

ISDE: investeren in een duurzame toekomst

Burgers en zakelijke gebruikers waaronder woningbouwverenigingen die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken, kunnen in het kader van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE) die loopt tot eind 2020 een subsidie aanvragen. Dergelijke aanvragen kunnen van 2 januari tot en met 31 december worden ingediend voor zowel een nieuwbouw- als renovatieproject.

In 2016 hebben heel wat partijen gebruik gemaakt van deze subsidievorm en ook in 2017 lijkt deze trend zich verder te zetten. Het beschikbare budget voor 2017 is dan ook reeds aardig geslonken en bedraagt momenteel minder dan 60 miljoen euro (cijfer dateert van eind februari 2017). Is er voor het einde van het jaar geen budget meer voorhanden, dan kunnen burgers en zakelijke gebruikers alsnog aanspraak maken op een subsidie. In dat geval ontvangt de aanvrager een brief die binnen de 12 maanden dient te worden beantwoord met een nieuwe aanvraag. Hierbij kan er een beroep gedaan worden op het beschikbare budget van het jaar erna (tot 2020). 

DucoBox WTW: energiezuinig, milieuvriendelijk én financieel aantrekkelijk

Als fabrikant van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen stelt Duco naast gezondheid ook energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid in al zijn ontwikkelingen centraal. Met de DucoBox WTW, een mechanische afvoerunit die restwarmte uit de ventilatieretourlucht recupereert, doet u niet enkel een energiezuinige en milieuvriendelijke aankoop. Bovendien kan het u dankzij de nieuwe subsidieregeling een financieel voordeel van 1.300 euro per unit opleveren.

Dankzij de warmteterugwinning is de DucoBox WTW opgenomen in de apparatenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kunt u aanspraak maken op één of meerdere subsidies, afhankelijk van het aantal aangekochte afvoerventilatoren. De DucoBox WTW is terug te vinden in de apparatenlijst onder "Lucht-waterwarmtepomp" met de volgende specificaties:

 • Merk: Duco
 • Type: DucoBox WTW
 • Vermogen: 1 kW
 • Subsidiebedrag: 1.400 euro (incl. bijkomende subsidie van 300 euro dankzij A++ label)
 • Meldingsnummer: KA01699

Voorwaarden

De apparaten die in aanmerking komen voor een subsidie dienen te voldoen aan een aantal specifieke eisen:

 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht – waterwarmtepomp,
 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel,
 • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van maximaal 70 kW,
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.


Daarnaast dienen er nog enkele andere voorwaarden in acht genomen te worden: 

 • De eigenaar van de installatie moet zelf de aanvraag via de website van de RVO indienen,
 • De installatie moet gebeuren door een erkende installateur,
 • De verkregen subsidie wordt enkel aan de aanvrager (particulier, zakelijke gebruiker, bedrijf of instelling) uitbetaald en kan onder geen enkel beding door de installateur als korting worden meegenomen. Wel kunnen installateurs hun particuliere en zakelijke klanten ondersteunen in het opmaken van het subsidiedossier,
 • Bij een nieuwbouwproject moet de energieprestatie doorslaggevend zijn:

            - EPC > 0,4 ZONDER DucoBox WTW: Geen subsidie

            - EPC ≤ 0,4 MET DucoBox WTW: Geen subsidie

            - EPC ≤ 0,4 ZONDER DucoBox WTW, maar wordt toegepast als extra maatregel: Wel een subsidie!


Vindt u op deze pagina toch niet wat u zoekt? Raadpleeg dan zeker de website van de RVO voor meer informatie. Noteer dat deze subsidieregeling kan worden gecombineerd met de STEP-subsidie.