Intelligente regelklep

Intelligente regelklep

Vandaag de dag zien we heel wat gestapelde woningen en utiliteitsgebouwen met een centrale dakventilator in het straatbeeld. Bij renovatie lenen deze gebouwen zich echter niet altijd even gemakkelijk om een aparte afvoerventilator per zone of woning te voorzien. Met de Intelli Air Valve (iAV) wordt er tegemoetgekomen aan de prangende vraag om ook in dergelijke situaties slimme vraagsturing mogelijk te maken.

Intelli Air Valve
Intelli Air Valve

In combinatie met een (drukgestuurde) dakventilator zorgt de compacte Intelli Air Valve, op basis van CO2- of vochtmeting, voor een centrale of zonale luchtafvoer binnen het gehele gebouw.