InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Duurzame energie opwekken is een hot topic. Logisch, want voor particulieren en zakelijke gebruikers brengt het een aanzienlijk kostenvoordeel op hun energiefactuur met zich mee, en bovendien dringen dergelijke maatregelen de CO2-uitstoot sterk terug. Om het gebruik van duurzame maatregelen verder te stimuleren, maakt Nederland in 2021 maar liefst 164 miljoen euro vrij.

InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)

ISDE: investeren in een duurzame toekomst

Particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VVE's) die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen de Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE) aanvragen voor zonneboilers en warmtepompen. De subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel en geldt enkel voor een renovatieproject. Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021, tenzij de subsidiepot al voor die tijd leeg is.

Is er voor het einde van het jaar geen budget meer voorhanden, dan kunnen burgers en zakelijke gebruikers alsnog aanspraak maken op een subsidie. In dat geval ontvangt de aanvrager een brief die binnen de 12 maanden dient te worden beantwoord met een nieuwe aanvraag. Hierbij kan er een beroep gedaan worden op het beschikbare budget van het jaar erna.

Berekeningswijze subsidiebedragen

Bij aankoop van een luchtwarmtepomp van 1 kilowatt of minder krijg je een basissubsidiebedrag van 1.100 euro. Voor warmtepompen met een groter vermogen wordt dat subsidiebedrag verhoogd met 100 euro voor elke kilowatt aan extra vermogen. Voor een warmtepomp van 5 kilowatt krijg je dus 1.100 + 400 =  1.500 euro. Voor de energiezuinigste warmtepompen (met A+ label of beter) krijg je extra subsidie.

DucoBox Eco: energiezuinig, milieuvriendelijk én financieel aantrekkelijk

Met de DucoBox Eco, een mechanische afvoerunit die restwarmte uit de ventilatieretourlucht recupereert, doe je niet enkel een energiezuinige en milieuvriendelijke aankoop. Bovendien kan het je dankzij de nieuwe subsidieregeling een financieel voordeel van 1.300 euro per unit opleveren.

Dankzij de warmteterugwinning is de DucoBox Eco opgenomen in de apparatenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kun je aanspraak maken op één of meerdere subsidies, afhankelijk van het aantal aangekochte afvoerventilatoren. De DucoBox Eco is terug te vinden in de apparatenlijst onder "Lucht-waterwarmtepomp" met de volgende specificaties:

 • Merk: DUCO
 • Type: DucoBox Eco
 • Vermogen: 3 kW
 • Subsidiebedrag: 1.600 euro (incl. bijkomende subsidie van 300 euro dankzij A++ label)
 • Meldingsnummer: KA14630

Voorwaarden

De apparaten die in aanmerking komen voor een subsidie dienen te voldoen aan een aantal specifieke eisen:

 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht – waterwarmtepomp,
 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel,
 • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van maximaal 70 kW,
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.


Daarnaast dienen er nog enkele andere voorwaarden in acht genomen te worden: 

 • De eigenaar van de installatie moet zelf de aanvraag via de website van de RVO indienen,
 • De installatie moet gebeuren door een erkende installateur,
 • De verkregen subsidie wordt enkel aan de aanvrager (particulier, zakelijke gebruiker, bedrijf of instelling) uitbetaald en kan onder geen enkel beding door de installateur als korting worden meegenomen. Wel kunnen installateurs hun particuliere en zakelijke klanten ondersteunen in het opmaken van het subsidiedossier,

De SEEH voor woningeigenaren sloot op 31 december 2020 om 23:59 uur. U kunt geen aanvraag meer indienen voor de SEEH. Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de ISDE regeling.

Vind je op deze pagina toch niet wat je zoekt? Raadpleeg dan zeker de website van de RVO voor meer informatie.