DucoBox Eco

DucoBox Eco

De slimste ventilatiewarmtepomp van Europa!

De DucoBox Eco combineert slimme, natuurlijke ventilatie met actieve warmteterugwinning. Het hoge rendement maakt van de DucoBox Eco dé oplossing voor de vraag naar hernieuwbare energie (BENG 3).

1. DucoBox Eco uitgelicht

De DucoBox Eco is de primaire warmtebron (COP 5,3) in de technische installatie. De ventilatiewarmtepomp gebruikt de buitenlucht en de beschikbare ventilatieretourlucht als duurzame warmtebron voor verwarming (CV) en warm tapwater (SWW) en levert daardoor het hele jaar door warmteterugwinning.

Voor de momenten met een hogere warmtevraag wordt de DucoBox Eco geassisteerd door een secundaire warmtebron naar keuze. Slimme sturing zorgt ervoor dat deze enkel aangesproken wordt wanneer nodig. Dit levert een zeer energiezuinige totaaloplossing. Ook op het gebied van ventilatie is, dankzij DUCO’s slimme vraagsturing, een beperkt energieverbruik en maximaal comfort gegarandeerd.

Flexibiliteit troef met de DucoBox Eco, zowel op luchtzijdig gebied – dankzij DUCO’s modulaire componenten – als op waterzijdig gebied. Zo kan de DucoBox Eco geïntegreerd worden in een systeem op maat van de woning en de bewoner.

a. Slimme vraagsturing

Metingen op basis van CO2, vocht en tijd maken het verschil op jouw eindafrekening! DUCO’s slimme vraagsturing kan tot 40 % minder verbruik op verwarming opleveren.

b. Snelle installatie, makkelijke bediening

De minimale aanwezigheid van componenten, in combinatie met een automatische inregeling die de installatietijd tot 50% herleidt, zorgt voor een supersnelle installatie. Met de gratis DUCO Ventilation App bedien je het ventilatiesysteem met gemak. Of koppel de DucoBox Eco met je gebouwbeheersysteem via ModBus.

2. Bijmenging van ventilatielucht

Bij een klassieke ventilatiewarmtepomp wordt alle lucht uit de woning gehaald wanneer er warmtevraag of warm tapwatervraag is. Hierdoor wordt vaak meer lucht dan nodig uit de woning gehaald, enkel en alleen om de warmtepomp te voorzien van voldoende luchtdebiet. Overventilatie zorgt voor onnodig warmteverlies en de daarbij horende kosten. Bij koude buitentemperaturen en beperkt vermogen draait zo’n warmtepomp soms zelfs louter om zijn eigen verliezen te compenseren. Van overventilatie is bij de DucoBox Eco geen sprake.

 In basis werkt de DucoBox Eco 100% op buitenlucht. Om echter geen energie verloren te laten gaan wordt de beschikbare ventilatielucht ook over de warmtewisselaar gezogen. Hierdoor is de luchttemperatuur hoger. En dus ook het rendement waardoor maximale energieterugwinning mogelijk is!

DucoBox Eco VS klassieke (ventilatie)luchtwarmtepompen

3. 2-zone ventilatiesysteem

Onderscheidend van andere ventilatiewarmtepompen is de 2‑zonesturing. Door de dag- en nachtzone via een ingebouwde klep afzonderlijk aan te sturen, wordt een optimaal energetisch rendement bereikt. Dit resulteert in een besparing tot 30 % op de energiefactuur.

 

4. Flexibele opstellingen

Vaak is in één keer overstappen naar all-electric niet direct mogelijk, maar elke keer een nieuwe installatie is natuurlijk zonde. Daarom kiezen we met onze DucoBox Eco voor een no regret-aanpak, waarbij de juiste verduurzamingsstappen worden genomen op het juiste moment, zonder dat latere stappen onbetaalbaar of technisch onmogelijk worden.

De DucoBox Eco voldoet zelfstandig aan een warmtelast tot 2,5 kW. Om aan een hogere warmtevraag te beantwoorden kan de DucoBox toegepast worden binnen drie concepten: all-electric, hybride of hybride stand-alone. De DucoBox Eco blijft weliswaar hetzelfde toestel, waardoor overstappen van het ene concept naar het andere perfect mogelijk is. Zo kan bij renovatieprojecten waar een cv-ketel hangt gekozen worden voor een hybride opstelling. De intelligente regeling zal in functie van de omstandigheden beslissen welk systeem (warmtepomp, ketel of beiden) op dat moment het efficiëntst werkt. Kies je vol gas voor gasloos? Dan biedt de all-electric opstelling in combinatie met PV-panelen soelaas.

a. All-electric

Ga vol gas voor gasloos! Ideaal voor woningen met een warmtelast van ± 5 kW en tapwatervraag van 3 à 4 personen. 

In combinatie met het all-electric pakket is de DucoBox Eco een complete oplossing die de installateur 100% ontzorgt. Dit pakket bevat een buffervat (300 L) met uitstekende thermische gelaagdheid, een verswaterstation met instant bereiding van tapwater en flexibele aansluitingen die zorgen voor een akoestisch geoptimaliseerde opstelling.

Op vlak van hernieuwbare energie worden de normen steeds strenger. DUCO's all-electric opstelling zorgt voor een hoog rendement en is daardoor dé oplossing voor de vraag naar hernieuwbare energie

DucoBox Eco All-Electric

b. Hybride

Ideaal voor woningen met een grotere warmtelast en woningen die al voorzien zijn van een gasketel.

In het ‘hybride’ concept wordt de DucoBox Eco geplaatst in combinatie met een doorstroom verwarmingsketel. Ideaal voor mensen die hun woning stap voor stap groener willen maken, of die een grotere warmtelast voor verwarming of tapwater hebben. Binnen het hybride concept wordt de DucoBox Eco gekoppeld aan een combiketel en boilervat* naar keuze. Daarenboven maakt de € 1.600 ISDE-subsidie voor renovatie het totaalplaatje financieel aantrekkelijk. Wist je dat je met de hybride opstelling de gasvraag van je woning sterk verlaagt? Dat resulteert in een energiebesparing tot 60 %. Bovendien kun je met de DucoBox Eco in Hybride opstelling tot wel 3 sprongen maken in het energielabel van jouw woning.
* DUCO adviseert een boilervat van 60 tot 300 L

 

DucoBox Eco Hybride

C. Hybride Stand Alone

Ideaal voor woningen met een grotere warmtelast en woningen die al voorzien zijn van een gasketel.

De hybride configuratie functioneert ook prima zonder open verdeler. Bij de laagdrempelige stand alone opstelling worden de pompen van de combiketel en de DucoBox Eco parallel geschakeld. Voor het afgiftesysteem wordt geen afzonderlijk debiet ingesteld. Dit debiet zal bijgevolg het resultaat zijn van de combinatie van de pompen van beide opwekkers.

DucoBox Eco Hybride Stand Alone

Compleet ventilatiesysteem met DucoBox Eco

DUCO Eco System Systeem C + WTW

Het Duco Eco System voor nieuwbouw vormt het summum van de ventilatiesystemen. De toevoer van verse lucht gebeurt door middel van zelfregelende en/of elektronische ventilatieroosters. De ventilatiewarmtepomp doet aan actieve warmteterugwinning, waardoor warmte uit de ventilatieretourlucht én buitenlucht voor centrale verwarming en sanitair warm water worden benut. De unieke 2-zonesturing (optioneel) zorgt voor een optimale sturing van de ventilatie en brengt een A++ energielabel met zich mee. De opstelling is flexibel, want er zijn twee concepten met hetzelfde toestel mogelijk.

  • Afvoer: zonale ventilatiebox DucoBox Eco (600 m³/h in totaal door warmtepomp inclusief buitenlucht, waarvan maximaal 400 m³/h extractie binnenlucht)
  • Toevoer: via elektronische en/of zelfregelende ventilatieroosters
Downloads
 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.