STimuleringsregeling EnergiePrestatie (STEP)

Bent u als woningcorporatie, verhuurder of Vereniging van Eigenaars actief in de huursector? En wilt u de energieprestatie van uw huurwoning(en) verbeteren, of beter gezegd, een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze woningvoorraad? Dan doet u er goed aan om hier nog voor eind 2018 gehoor aan te geven, want rond die periode verstrijkt de STimuleringsregeling EnergiePrestatie (STEP); een aantrekkelijke subsidieregeling waarmee de Nederlandse overheid uw renovatieproject een duwtje in de goede richting wil geven.

STimuleringsregeling EnergiePrestatie (STEP)

Er liggen in Nederland nog heel wat uitdagingen in de renovatiesector. De Nederlandse woningvoorraad bedraagt immers zo’n 7,2 miljoen woningen. Heel wat van die woningen, zeg maar meer dan de helft, is gebouwd voor het uitbreken van de oliecrisis in 1973 en zijn samen verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot.

Deze vaak niet of slecht geïsoleerde woningen hebben oorspronkelijk een G- of F-label. Door plaatsing van CV-ketels, dubbel glas en/of isolatie is de energiezuinigheid vaak licht verbeterd en komt het gemiddelde energielabel uit op E. Er is binnen de bestaande woningvoorraad dan ook een grote slag te slaan ten aanzien van groene energielabels en dus om de voorraad te verduurzamen qua energiegebruik en milieubelasting. Vooral bij oudere panden kan dit al snel veel geld kosten. Daarom is het niet verkeerd om vroegtijdig een STEP-subsidie aan te vragen. Maar hoe zit deze subsidieregeling eigenlijk precies in elkaar? 

Energie-Index bepalend

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer het energielabel, maar de Energie-Index die de energiezuinigheid - energieprestatie - van een woning bepaalt. Het resultaat wordt weergegeven aan de hand van een getal. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger de woning.

De hoogte van het subsidiebedrag per huurwoning is echter afhankelijk van de Energie-Index die met de woning is behaald. Dat wil zeggen dat er een verbeterde Energie-Index moet worden genoteerd na renovatie of na het doorvoeren van energiebesparende maatregelen ten opzichte van de geregistreerde Energie-Index bij de aanvraag. Deze verbetering bedraagt minimaal twee sprongen in het WoningWaarderingsStelsel (WWS). Hierbij dient tevens een kleine kanttekening te worden gemaakt: belangrijk is dat woningcorporaties minimaal een Energie-Index ≤ 1,4 moeten realiseren, terwijl het eindresultaat bij andere verhuurders op minimaal ≤ 1,8 is vastgelegd.

Stel dat bij aanvang een Energie-Index van 2,11 werd opgetekend en die is nog 1,40 na de ingrijpende werkzaamheden, dan heeft u recht op een subsidie van 2.800 euro. Had uw woning bij aanvang een Energie-Index van 2,71 en die aangescherpt tot 1,20, dan ontvangt u al gauw 6.200 euro (cijfer dateert van maart 2017). De meest actuele subsidiebedragen vindt u terug op de website van de RVO.

Investeren in Duco WTW System loont!

En wat met ventilatiesystemen? Dankzij Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen behaalt u een hoge score op de Energie-Index. Concreet neemt u met elk systeem beslist één sprong in het WoningWaarderingsStelsel, met het Duco WTW System is dit zelfs twee sprongen. De STimuleringsregeling EnergiePrestatie zorgt ervoor dat u tot 25% van het investeringsbedrag tergverdient.

Vindt u op deze pagina toch niet wat u zoekt? Raadpleeg dan zeker de website van de RVO voor meer informatie. Noteer dat deze subsidieregeling kan worden gecombineerd met de ISDE-subsidie.