Subsidies Vlaanderen

Ben je aan het bouwen of renoveren of heb je concrete plannen? Wil je investeren in een Duco ventilatie- of warmtepompsysteem? Op deze subsidies/premies maak jij aanspraak!

Subsidies Vlaanderen

Premies voor renovatie

BENOpremie of BENO-pass, de totaalrenovatiebonus

Indien je beslist om één energiebesparende investering te doen, kun je genieten van de individuele BENOpremie.

Als je de komende vijf jaar in minstens drie van de zeven energiebesparende maatregelen in een bestaande woning of een bestaand appartement investeert, kom je in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus. Dat geldt enkel voor investeringen vanaf 1 januari 2017. 

 •  Opgelet: voor een ventilatiesysteem is er geen aparte premie. Deze investering komt wel in aanmerking voor de BENO-pass. Meld je ventilatiesysteem dus zeker aan via www.fluvius.be/benoveren. Daarbij komen enkel ventilatiesystemen met       warmterecuperatie en vraaggestuurde ventilatiesystemen in aanmerking.
  • Twee vliegen in een klap: de DucoBox Eco telt, als ventilatie- én warmtepompsysteem, meteen voor twee van de benodigde investeringen mee.

Vermindering onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Voor ingrijpende energetische renovatie van woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016 kan je gedurende vijf jaar vermindering krijgen. En dat onder de volgende voorwaarden:

 • is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing.
 • is het E-peil ten hoogste E60, dan bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing.

Daarbij is een verschil tussen het tijdstip van de aanvragen:

 • Voor aanvragen tot 01/03/2017: een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden geïsoleerd.
 • Voor aanvragen vanaf 01/03/2017: een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³ of een renovatie waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden geïsoleerd.

Vlaamse renovatiepremie + Vlaamse verbeteringspremie = overkoepelende renovatiepremie

Plannen om jouw woning te renoveren? Misschien kun je genieten van de overkoepelende renovatiepremie die sinds 1 februari van kracht is.

De uitdovende Vlaamse renovatiepremie kon je nog aanvragen tot en met 31 januari 2019. Indien je al een eerste deel van de premie kreeg, kan je nog een aanvraag indienen binnen twee jaar, ten laatste op 31 januari 2021. Deze premie werd in het leven geroepen voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wou renoveren. Om te weten welke werken in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie kun je hier terecht. 

Ook de Vlaamse verbeteringspremie is volledig opgegaan in de overkoepelende renovatiepremie. Wie z’n woning in het Vlaamse Gewest wou verbeteren of uitbreiden kon een aanvraag indienen tot en met 31 mei 2019.

Een overkoepelende renovatiepremie komt in aanmerking voor werken uit vier categorieën: structurele elementen, het dak, buitenschrijnwerk en technische installaties. Het is zo dat je per categorie een minimum van 2.500 euro (excl. btw) moet kunnen voorleggen. Indien je al een renovatiepremie ontving, dan kun je de volgende pas aanvragen 10 jaar na die aanvraag. Via deze weg vind je de werken die in aanmerking komen voor de overkoepelende renovatiepremie.

Verlaagd btw-tarief

Voor renovatiewerken, waarvan de plaatsing van een ventilatiesysteem ook deel uitmaakt, kun je ook recht hebben op een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Daarbij dienen volgende voorwaarden in rekening te worden gebracht:

 • Jouw woning is ouder dan 10 jaar.
 • Jouw woning dient enkel als privéwoning of slecht een deel ervan dient om jouw beroep uit te oefenen.
 • De werken (omvorming, renovatie …) worden rechtstreeks aan de eigenaar of huurder gefactureerd.

Burenpremie

Van plan om een collectief renovatieproject aan te gaan? Doen! Fluvius ondersteunt renovaties van minimaal 10 eigenaars uit aanpalende of dezelfde gemeente(s) door middel van een burenpremie voor de BENOvatiecoach. Laat je ontzorgen door zijn begeleiding in de vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering en geniet individueel van een premie van jouw netbeheerder Fluvius.

In groep kun je een of meer energiebesparende maatregelen uitvoeren. Daaronder valt ook de installatie van een warmtepomp of ventilatiesysteem. Deze ventilatiesystemen met warmterecuperatie of vraaggestuurde ventilatiesystemen moeten de volledige woning dekken. Hiervoor is een debietmeting nodig. 
Premies voor nieuwbouw

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig gebouw

Om een vermindering te krijgen moet het E-peil van je woning aanzienlijk lager zijn dan het E-peil dat sowieso wettelijk moet worden behaald. Dit is afhankelijk van heel wat factoren. Voorbeelden zijn ‘luchtdichtheid’ en ‘ventilatie’.

Indien je hieraan voldoet, is een korting van 50 % of 100 % op de onroerende voorheffing mogelijk en dat voor een periode van 5 jaar. De korting is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en van het E-peil van jouw woning. Meer lezen? 

 

E-peilpremie 

Heb je jouw bouwaanvraag voor jouw woning of appartement vóór 1 januari 2017 ingediend? Dan kun je nog aanspraak maken op de E-peilpremie waarbij de netbeheerder een globale premie geeft voor het behalen van een laag E-peil. Alles lezen?

Premies voor renovatie of nieuwbouw

Gemeentelijke steun

Vroeger kon je rekenen op een federale of gewestelijke premie. Vandaag de dag geven sommige gemeenten nog een financieel duwtje in de rug. Is dat in jouw gemeente het geval? Aan welke voorwaarden moet de installatie van jouw Duco ventilatiesysteem voldoen? Een overzicht van de subsidies per gemeente vind je via www.energiesparen.be.

Energielening

Met een energielening van de Vlaamse overheid kun je energiebesparende werken financieren, waaronder ook het (laten) plaatsen van een ventilatiesysteem valt. Prioritaire doelgroepen hebben recht op een renteloze energielening (0 % intrest). Nog tot en met 2020 maken ook rechtspersonen aanspraak op een energielening aan intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.

Premie voor een warmtepomp

In samenwerking met de Vlaamse Overheid geeft Fluvius premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaams gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een totaaloverzicht van de premies vind je op de website.

We zoomen even in op de warmtepomp. Als je in een woning of appartement een warmtepomp laat plaatsen door een aannemer kom je in aanmerking voor een premie. Enkele voorwaarden op een rijtje:

 • De warmtepomp moet voldoen aan de volgende Europese energielabels: (hybride) lucht-waterwarmtepomp: A+, een lucht-luchtwarmtepomp: A+.
 • De warmtepomp mag niet voor actieve koeling gebruikt worden.
 • De premie is cumuleerbaar met de warmtepompboiler premie, indien de laatstgenoemde eerst werd geplaatst.
 • De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.

Het premiebedrag is maximaal 40 % van de factuurbedragen. Benieuwd naar de bedragen per warmtepomp en alle andere details?