Pflegezentrum - Genk

Ventilatieve Kühlung und Sonnenschutz in Pflegezentrum Genk integriert

Pflegezentrum - Genk

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.