BENG Themadag

Duurzaam bouwen met BENG wordt vanaf 2021 de norm. Dit houdt in dat er zowel goed geïsoleerd wordt, dat er een goede luchtdichting is, dat er geventileerd wordt met warmteterugwinning, dat de winterzon benut wordt en dat de energie die nog nodig is uit groene energiebronnen wordt gehaald. Wat de gevolgen zijn voor het luik 'ventilatie' vertellen wij graag tijdens de gratis themadag. 

BENG Themadag

Preregistratie

Door u te preregistreren ontvangt u een officiële uitnodiging voor de 2020-editie van onze jaarlijkse themadag in Congrescentrum Orpheus.

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus wordt de jaarlijkse themadag uitgesteld richting het najaar.

Voor een optimale opvolging vragen wij om geen afkortingen te gebruiken.


 

(*) Verplichte velden