DUCO at SCHOOL

DUCO biedt zowel voor renovatie- als nieuwbouwprojecten concepten aan waarbij leerlingen en leerkrachten op een natuurlijke manier kunnen genieten van een aangenaam binnenklimaat in klaslokalen.

DUCO at SCHOOL

In zo’n tachtig procent van de scholen in Nederland heerst een slecht binnenmilieu. Een fris en gezond binnenklimaat zou voor elke leerling en docent evident moeten zijn. Dankzij een slimme mix van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen biedt het DUCO at SCHOOL concept een gezonde leeromgeving. En dit voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Schoolventilatie voor nieuwbouw

Vijf basispijlers voor optimale leeromgeving

Het zijn kwaliteiten die DUCO reeds heeft bewezen tijdens tal van schoolprojecten zoals Pegasus Atheneum in Oostende (BE), De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) in Amsterdam en basisschool Neel in Maasniel (NL). ‘Eén oplossing, vijf pijlers’, zo vat DUCO de kracht van het concept samen. Via een doordachte toepassing van basisventilatie , doorvoerventilatieluchtafvoerventilatieve (nacht)koeling en buitenzonwering werd er reeds in elke school in samenwerking met onder meer de architect en installateur een duurzame, custom made klimaatoplossing gerealiseerd. Daardoor zijn muffe geurtjes, beslagen ramen en ongeconcentreerde leerlingen binnen schoolgebouwen al even zeldzaam als een sneeuwbui in juli. Nog niet overtuigd? Bekijk dan alvast onze ‘Frisse Scholen’ film!

Totaaloplossing

Om het gewenste resultaat in schoolgebouwen te boeken, dient er rekening te worden gehouden met verschillende factoren en omstandigheden. Is er bijvoorbeeld sprake van verkeerslawaai? Dan zullen niet standaard zelfregelende ventilatieroosters, maar geluiddempende roosters soelaas bieden. In een klaslokaal gevuld met gemiddeld 25 leerlingen is het ventilatiedebiet dan weer veel groter dan in een woning voor twee personen, dus zullen 5-Pa roosters moeten worden geïmplementeerd. Op het gebied van doorvoerventilatie vertaalt zich dat in de plaatsing van grote muurroosters of lamellenwandsystemen.

Een aangenaam klimaat in scholen is één, maar een efficiënt energieverbruik is minstens zo belangrijk. Hierin kan DUCO ook voorzien, bijvoorbeeld met een energiezuinige venitlatiebox, de DucoBox, alsook door middel van ventilatieve (nacht)koeling. Een breed assortiment van zonweringsystemen vormt het sluitstuk van DUCO’s pijlerconcept!

Schoolventilatie voor renovatie

De onderwijssector biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige scholen. DUCO biedt twee natuurlijke ventilatieconcepten aan voor schoolrenovatie: ofwel een decentraal systeem met een fluisterstille mechanische afvoerbox; ofwel een collectief systeem met een drukgestuurde dakventilator.

Centraal ventilatiesysteem

Bij het centraal ventilatiesysteem verzorgt de drukgestuurde dakventilator Duco RoofFan de afvoerventilatie van verschillende klaslokalen. Zelfregelende toevoerroosters brengen verse buitenlucht geruisloos naar binnen.

Duco RoofFan

Duco RoofFan

Een drukgestuurde dakventilator zorgt voor een perfecte verdeling van de debieten in de klaslokalen. Compact, makkelijke installatie, ideaal voor renovatie, tot 3 klaslokalen.

Ontdek de Duco RoofFan

Intelli Air Valve

Intelli Air Valve

Slimme regelkleppen zorgen voor individuele regeling in de klaslokalen waar op ruimteniveau ventilatie gevraagd wordt.

Ontdek de Intellli Air Valve

Ruimtesensoren

Ruimtesensoren

Vraagsturing levert tot 40 % minder verbruik op verwarming op dankzij sensoren die het CO2- en vochtgehalte in de ruimte meten.

Ontdek de Ruimtesensoren

DucoVent ZR

DucoVent ZR

Zelfregelende ventielen worden in het ventilatiekanaal geplaatst voor de afvoer van vervuilde lucht.

Zelfregelende ventilatieroosters

Zelfregelende ventilatieroosters

Natuurlijke toevoer van verse lucht via ZR-roosters en een collectief luchtafvoerkanaal met één centrale afvoerunit.

Ontdek het gamma zelfregelende ventilatieroosters

Decentraal ventilatiesysteem

Wanneer elk klaslokaal apart beschikt over een eigen ventilatiesysteem, dan spreekt men over een decentraal systeem. Het decentraal ventilatiesysteem bestaat uit twee geconnecteerde ventilatieboxen van het type DucoBox Silent Connect die zich concentreren op één specifiek klaslokaal. Zelfregelende toevoerroosters brengen verse buitenlucht geruisloos naar binnen.

Duco RoofFan

2 x DucoBox Silent Connect

Door twee mechanische afvoerboxen weg te werken in het tegelplafond van het klaslokaal komt u ruimschoots tegemoet aan de ventilatievereisten.

Ontdek de DucoBox Silent 

Broekstuk

Broekstuk

Het broekstuk maakt het mogelijk om een kanaal van ø 160 mm op twee aansluitmonden van de DucoBox Silent (ø 125 mm) aan te sturen.

Ontdek het Intelli Air Valve

Ruimtesensoren

Ruimtesensoren

Vraagsturing levert tot 40 % minder verbruik op verwarming op dankzij sensoren die het CO2- en vochtgehalte in de ruimte meten.

Ontdek de Ruimtesensoren

Communication Print

Communication Print

Deze print biedt de mogelijkheid om de DUCO ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet.

Ontdek de Communication Print

Zelfregelende ventilatieroosters

Zelfregelende ventilatieroosters

Natuurlijke toevoer van verse lucht via ZR-roosters en een collectief luchtafvoerkanaal met één centrale afvoerunit.

Ontdek het gamma zelfregelende ventilatieroosters