BENG-eisen: wat is de rol van ventilatie en zonwering?

Het huidige Bouwbesluit vereist voor iedere nieuwbouw een EPC-berekening conform de NEN 7120. Na 25 jaar maakt deze EPC-indicator plaats voor een nieuwe indicator: BENG, uitgedrukt in kWh/m2. BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw, een gebouw dat op jaarbasis gemiddeld bijna evenveel energie opwekt als verbruikt.

BENG-eisen: wat is de rol van ventilatie en zonwering?

BENG 1

De maximale energiebehoefte ≤ 55 kWh/m² per jaar

De verwarmings- en koelbehoefte beperken? BENG 1 oordeelt over de kwaliteit van de bouwkundige schil en wordt daarom de schilindicator genoemd. Zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen speelt een rol. Het samenspel van deze factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. Hoe compacter u bouwt, hoe lager de energiebehoefte. Natuurlijk ventileren conform BENG? Dat lukt prima. De BENG 1 eis is techniek-neutraal. BENG 1 gaat rekenkundig uit van ventilatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, zonder vraagsturing.

Hoe BENG 1 verlagen?

 • Glaspercentage & oriëntatie
 • Overstekken
 • Bouwwijze
 • Compactheid

BENG 2

Het maximale primair energiegebruik ≤ 30 kWh/m² per jaar

Maar hoe beoordeelt BENG het energieverbruik van het ventilatiesysteem dan op een techniek-neutrale manier? Dat bepaalt BENG 2. Naast het energieverbruik is ook het benodigd verwarmingsvermogen (in kW) een element dat meespeelt. Het effect van regeling op het ventilatiedebiet komt daarom tot uiting in BENG 2. Slimme vraagsturing laat toe om het maximaal verwarmingsvermogen van de warmtepomp te verminderen. En het vermogen van de cv-ketel? Deze krijgt geen plaats binnen BENG omdat we bij nieuwbouw gasloos bouwen. In de praktijk zal daarom veelal voor de warmtepomp als primaire opwekker worden gekozen. Gezien de beperktere capaciteit zullen energievraag en het vermogen van de warmtepomp goed op elkaar afgestemd dienen te worden. Ook het effect van warmteterugwinning bij balansventilatiesystemen komt op de voorgrond.

Hoe BENG 2 verlagen?

 • Verwarming, warm tapwater en koeling
 • Hoger opwekkingsrendement
 • Kortere leidingen, betere isolatie
 • Goed geïsoleerde vaten
 • Ventilatie
 • Efficiënte regeling
 • Warmteterugwinning

BENG 3

Het minimaal aandeel hernieuwbare energie ≥ 50% van het totaal primair

BENG 3 stelt dat minstens 50 procent van de benodigde energie afkomstig moet zijn uit een hernieuwbare bron. Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

Hoe BENG 3 verhogen?

 • Warmtepomp (COP)
 • PV-panelen
 • Zonneboiler
 • Externe warmtelevering (bv: biomassa of windenergie)

TOjuli

Het indicatiegetal voor risico op temperatuursoverschrijding

TOjuli geeft aan of een gebouw in staat is om bij hoge buitentemperaturen toch voor een comfortabel binnenklimaat te zorgen. De grenswaarde voor TOjuli is vastgesteld op 1,2 en geldt voor nieuwbouw zonder actieve koeling. Actieve koeling in een gebouw kan uiteraard de temperatuur aangenaam houden of maken, maar dat gaat in tegen BENG-eis 2 (energieverbruik). Indien de TOjuli de grenswaarde van 1,20 overstijgt mag aan de hand van het dynamisch simulatieprogramma Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO) alsnog aangetoond worden dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De grenswaarde voor de GTO, conform vastgestelde uitgangspunten voor de berekening, is gesteld op 450 uur.

Hoe TOjuli verlagen?

 • Overstekken
 • Zonwering
 • Zonwerend glas
 • Zomernachtventilatie
 • Passieve automatische regeling
 • Ventilatiesysteem

Invulinstructie DUCO ventilatiesystemen in Uniec 3

Uniec 3 is online software die rekent volgens de nieuwe NTA 8800. Uniec 3 is de opvolger van Uniec 2 en behoudt de welbekende overzichtelijke opzet. De software is geschikt voor het maken van BENG berekeningen voor alle soorten gebouwen. Op dit moment kun je met de eerste geattesteerde versie van Uniec 3 werken. Om je op weg te helpen hebben we een handige invulinstructie voor je opgesteld. Deze invulinstructie helpt je stap-voor-stap het juiste ventilatiesysteem voor jouw nieuwbouwproject te selecteren.

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.