Brede school De Schakel - Ammerzoden

DUCO voorzag vijftien lokalen in de Brede School De Schakel van Ammerzoden van natuurlijke ventilatie onder de vorm van het vraaggestuurde DucoTronic System Wired. De keuze voor vraagsturing werd onder meer mee ingegeven door de snelle terugverdientijd.

Brede school De Schakel - Ammerzoden

Adviesbureau toont meerwaarde CO2-gestuurd ventileren aan

Brede School De Schakel in Ammerzoden, een ontwerp van architectuurbureau Voss uit Eindhoven, werd tijdens de ingrijpende nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden stevig onder handen genomen. Sinds begin 2013 biedt het gebouw onder meer onderdak aan een peuterspeelzaal, een kinderopvang, een basisschool, een bibliotheek en een buitenschoolse opvang…

“Vraaggestuurd ventilatiesysteem verdient zichzelf terug”

In de ontwerpfase van de basisschool ging de nodige aandacht naar een gezond en comfortabel binnenklimaat. De keuze voor natuurlijke ventilatie was voor de directie snel gemaakt. Technisch adviesbureau Nijeboer-Hage stond hen bij om de mogelijkheid te onderzoeken om te opteren voor ofwel een basis natuurlijk ventilatiesysteem met standaard manueel te bedienen ZR-roosters (Duco Comfort System Wired), ofwel voor een volledig vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesyteem met elektronisch gestuurde roosters (DucoTronic System Wired).De voorwaarde om voor de vraaggestuurde variant te kiezen, was dat het systeem zichzelf terug diende te verdienen door de te besparen op de ventilatie enerzijds en gas voor verwarming anderzijds. Nijeboer-Hage voerde in die optiek een haalbaarheidsstudie uit om de meerwaarde van vraaggestuurd ventileren op basis van CO2-meting aan te tonen.

Individuele regelbaarheidVraaggestuurde ventilatie met elektronisch gestuurde roosters, betekent immers ook een extra investering, maar daar staat ook heel wat tegenover. Per ruimte kan de juiste hoeveelheid verse lucht exact bepaald worden met behulp van een CO2-sensor. Op basis van deze meting en de ingestelde maximale CO2-concentratie kan het rooster verder geopend of gesloten worden en wordt de afvoer hierop afgestemd, zodat de afvoerventilator niet meer elektriciteit verbruikt dan nodig. Kortom, geen (onnodige) ventilatie in lege ruimtes en juist meer ventilatie in ruimtes met een grotere bezetting. Bovendien geven de CO2-sensoren de gebruiker altijd zelf de vrijheid om de roosters te sluiten of net meer te openen.

Het uitgangspunt voor de vergelijkende studie tussen al dan niet volledig vraaggestuurd ventileren start van vijftien lokalen, die gedurende 40 werkweken per jaar tussen 8u en 18u geventileerd worden tijdens de werkdagen.  Bij het energieverbruik werd er rekening gehouden met het elektraverbruik van de afzuigventilatoren enerzijds en het gasverbruik voor verwarming anderzijds.

“Gas- en elektraverbruik dalen gevoelig”

Op basis van de vergelijking tussen het energieverbruik tussen een conventioneel afzuigsysteem en de vraaggestuurde variant, kwam het adviesbureau tot volgende conclusies:

Jaarlijkse besparing aardgas: 4.100 m³ (minder warmteverlies)
Jaarlijkse besparing elektriciteit: 4.000 kWh (minder draaiuren afzuigventilatoren)
Jaarlijkse financiële besparing: 2.750 euro
Terugverdientijd: 7 jaar
Volgens Nijeboer-Hage leert de praktijk echter wel dat de werkelijke terugverdientijd vaak nog lager ligt. De kloktijden voor ventilatie en verwarming worden immers vaak ruimer ingesteld en tijdens vakantieperioden worden de klokken vaak niet uitgeschakeld. De werkelijke terugverdientijd hangt dus ook af van de mate van beheer en de werkelijke bezetting van het gebouw.

Bovendien is er in de berekeningen geen rekening gehouden met de eventueel stijgende energieprijzen. Indien de prijzen verder stijgen, zal de meerinvestering voor CO2-gestuurd ventileren zichzelf sneller terugverdienen.

Uiteindelijk gaven deze factoren, in combinatie met de meerwaarde voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in de ruimte, de doorslag om te kiezen voor een volledig vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem.

 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.