Een gezonde klas met gezonde leerlingen, hoe doe je dat?

DUCO biedt zowel voor renovatie- als nieuwbouwprojecten concepten aan waarbij leerlingen en leerkrachten op een natuurlijke manier kunnen genieten van een aangenaam binnenklimaat in klaslokalen.

Een gezonde klas met gezonde leerlingen, hoe doe je dat?

Diverse onderzoeken bewijzen dat het niet zo goed gesteld is met de luchtkwaliteit in scholen. In zo’n tachtig procent van de scholen in België heerst een slecht binnenmilieu en in minstens 11% van de klaslokalen deugt de ventilatie niet.

Een fris en gezond binnenklimaat zou nochtans voor elke leerling, leerkracht en docent vanzelfsprekend moeten zijn. Want een ongezond binnenklimaat heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid van leerlingen én leerkrachten. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Wat zijn de gevolgen van een ongezond binnenklimaat?

 • Concentratiestoornissen
 • Ziektes wat leidt tot schoolverzuim bij leerlingen en leerkrachten
 • Onrust
 • Slechte leerprestaties
 • Verminderde productiviteit
 • Meer fouten maken

Ontdek meer over deze gevolgen

 

Waar moet een gezonde klas dan wel aan voldoen?

 • Optimale omgevingstemperatuur
 • Voldoende toevoer van frisse lucht
 • Afvoer van vervuilde lucht
 • Goede akoestiek

 

Hoe kunnen we een optimale leeromgeving creëren?

 • Beter ventileren in de klaslokalen
 • Gebruik van CO2-meter in de klas
 • Capaciteit van ventilatiesystemen vergroten
 • Gebruik van geluiddempende materialen
 • Klassen zo goed mogelijk indelen

Een goede akoestiek in de klas kan je verkrijgen met akoestische producten zoals akoestisch absorberende materialen op wanden en plafond. Maar ook DUCO geluiddempende roosters kunnen hier helpen.

Een optimale omgevingstemperatuur, voldoende toevoer van frisse lucht en afvoer van vervuilde lucht kunnen dan weer perfect gerealiseerd worden dankzij een slimme mix van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen.

Ontdek de DUCO oplossingen

Meisje geeft een presentatie vooraan in de goed geventileerde klas

 

WIST JE DAT

... een gezond binnenklimaat de leerprestaties tot 23% verbetert?

Drie pijlers om een gezond binnenklimaat te garanderen in elke klas

1. Natuurlijke ventilatie

Natuurlijk ventileren staat voor beter studeren. Natuurlijke basisventilatie staat garant voor de toevoer van gezonde, verse lucht, rechtstreeks via de gevel. Om een oplossing op maat te kunnen aanbieden voor elke school en elke situatie, is het belangrijk om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen rond de tafel te zitten.

Hiertoe beschikt DUCO over een eigen studiedienst en een gespecialiseerd team van binnen- en buitendienstmedewerkers voor een deskundig advies en solide ondersteuning. Zo kan een oplossing worden aangeboden die naadloos aansluit op de noden van de aanvrager en gebruiker. Dit zowel in nieuwbouw als renovatieprojecten.

Ontdek DUCO’s natuurlijke ventilatie-oplossingen

2. Ventilatieve koeling/Intensieve ventilatie

Ventilatieve koeling zorgt op een natuurlijke manier voor afkoeling van het schoolgebouw door gebruik te maken van grote debieten (= intensieve ventilatie).

Met de zomernachtventilatie via DucoGrille NightVent ventilatieluiken wordt er ‘s nachts veilig en intensief geventileerd. De koelte van de nacht wordt door ventilatieve koeling opgeslagen in de thermische massa van het schoolgebouw.

Ontdek DUCO’s zomernachtventilatie

3. Buitenzonwering

Steeds vaker kennen we ook erg warme dagen buiten de zomervakantie, waarbij de buitentemperaturen hoger oplopen dan binnen. Ook door grote of talrijke glaspartijen kan de binnentemperatuur aardig oplopen. De hoge interne warmtewinsten in een klaslokaal zijn tijdens deze warme dagen moeilijk af te voeren door ventilatie alleen. Een mobiele buitenzonwering kan hier soelaas bieden.

Externe zonweringsystemen houden de opwarming van de klaslokalen op natuurlijke wijze tegen en verlagen zo de koellast tot 30%.

Ontdek DUCO’s buitenzonweringsoplossingen

WIST JE DAT

Een doordachte combinatie van basisventilatie, intensieve ventilatie en efficiënte buitenzonwering staat garant voor optimale luchtkwaliteit en een ideaal thermisch comfort in de klas, zelfs tijdens zeer warme dagen!

 

CO2 meten is weten

Hoe weet je dat genoeg verse lucht wordt toegevoerd in de klas? Een handige maatstaf is de concentratie CO2 in de lucht. Die concentratie moet onder de 800 ppm liggen en kan je makkelijk meten met een CO2-meter.

Door het toepassen van een vraaggestuurd ventilatiesysteem, zoals de DucoBox Focus, wordt het binnenklimaat aanzienlijk beter. De kwaliteit van de lucht wordt dan constant in de gaten gehouden door middel van sensoren. Bij te hoge concentraties vocht en CO2 wordt de lucht automatisch ververst.

grafiek met gezonde en ongezonde CO2 waarden

Zonale ventilatie: stil en energiezuinig

De boxsensoren en ruimtesensoren communiceren draadloos met de centrale ventilatie-unit zodat het afvoerdebiet automatisch gereguleerd wordt in alle droge en natte ruimtes. Het voordeel is dat de ruimtes die leeg zijn, niet onnodig worden geventileerd. Ruimtes met een hogere bezetting worden juist meer geventileerd. Deze zonale ventilatie levert tot 40% minder energieverbruik op.

De meerinvestering van vraaggestuurd, zonaal ventileren ten opzichte van centraal ventileren laat zich hierdoor in ongeveer drie jaar terugverdienen. Door deze slimme vraagsturing gaat het toevoerrooster TronicVent automatisch open en dicht.

Zonale ventilatie gebeurt enkel waar en wanneer nodig en bovendien volledig geruisloos. Comfort gegarandeerd dus!

Ontdek de magie van zonale ventilatie

 

Slimme natuurlijke ventilatieconcepten voor scholen

DUCO biedt twee slimme natuurlijke ventilatieconcepten voor scholen aan: ofwel met twee fluisterstille mechanische afvoerboxen per lokaal; ofwel een collectief systeem met een klepregeling per lokaal en een drukgestuurde dakventilator.

Collectieve ventilatie

Het voordeel van een collectief ventilatiesysteem is dat de afvoerapparatuur niet in de klaslokalen zelf wordt geplaatst, maar op het dak van het gebouw.

De drukgestuurde dakventilator, Duco RoofFan, biedt hier de ideale oplossing in combinatie met iAV-regelkleppen. De combinatie van geluiddempende dakopstand, dakdoorvoerkoker, geluiddempers en slimme sturing garanderen een uiterst stil werkend ventilatiesysteem.

illustratie van een school met centrale of collectieve ventilatie

Centrale ventilatie

Bij het centraal ventilatiesysteem verzorgt de drukgestuurde dakventilator Duco RoofFan de afvoerventilatie van verschillende klaslokalen. Door middel van de CO2 gestuurde IAVregelkleppen wordt er per lokaal geventileerd, dus enkel waar en wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid.

Duco RoofFan

Duco RoofFan

Een drukgestuurde dakventilator zorgt voor een perfecte verdeling van de debieten in de klaslokalen. Compact, makkelijke installatie, ideaal voor renovatie, tot 3 klaslokalen.

Ontdek de Duco RoofFan

Intelli Air Valve

Intelli Air Valve

Slimme regelkleppen zorgen voor individuele regeling in de klaslokalen waar op ruimteniveau ventilatie gevraagd wordt.

Ontdek de Intellli Air Valve

Ruimtesensoren

Ruimtesensoren

Vraagsturing levert tot 40 % minder verbruik op verwarming op dankzij sensoren die het CO2- en vochtgehalte in de ruimte meten.

Ontdek de Ruimtesensoren

DucoVent ZR

DucoVent ZR

Zelfregelende ventielen worden in het ventilatiekanaal geplaatst voor de afvoer van vervuilde lucht.

Ontdek de DucoVent ZR

Zelfregelende ventilatieroosters

Zelfregelende ventilatieroosters

Natuurlijke toevoer van verse lucht via ZR-roosters en een collectief luchtafvoerkanaal met één centrale afvoerunit.

Ontdek het gamma zelfregelende ventilatieroosters

Decentrale ventilatie

Wanneer elk klaslokaal apart beschikt over een eigen ventilatiesysteem, dan spreekt men over een decentraal systeem.

Een decentraal ventilatiesysteem kan bouwkundig en logistiek te verkiezen zijn. Deze systemen kunnen in vrijwel elk klaslokaal geïnstalleerd worden. Zelfregelende toevoerroosters brengen verse buitenlucht geruisloos naar binnen.

DUCO’s decentraal én vraaggestuurde ventilatiesystemen DucoBox Focus en DucoBox Silent Connect bieden hier de ideale oplossing. Deze compacte toestellen kunnen makkelijk in een verlaagd tegelplafond worden geplaatst. Door het kleine aantal luchtkanalen worden de installatiekosten bovendien tot een minimum herleid. Een besparing op ruimte én budget dus!

Schoolgebouw met decentrale ventilatie, een aparte ventilatiebox per klaslokaal
DucoBox Silent Connect

DucoBox Silent Connect

Door twee mechanische afvoerboxen weg te werken in het tegelplafond van het klaslokaal komt u ruimschoots tegemoet aan de ventilatievereisten.

Ontdek de DucoBox Silent 

DucoBox Focus

DucoBox Focus

Compacte en stille ventilatiebox met interne regelkleppen voor zonale afvoer van vervuilde en/of vochtige lucht. Ventileer tot 11 ruimtes met 1 box!

Ontdek de DucoBox Focus 

Broekstuk

Broekstuk

Het broekstuk maakt het mogelijk om een kanaal van ø 160 mm op twee aansluitmonden van de DucoBox Silent (ø 125 mm) aan te sturen.

Ontdek het broekstuk

Ruimtesensoren

Ruimtesensoren

Vraagsturing levert tot 40 % minder verbruik op verwarming op dankzij sensoren die het CO2- en vochtgehalte in de ruimte meten.

Ontdek de Ruimtesensoren

Duco Connectivity Board

Connectivity Board

Deze optionele printplaat maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of ModBus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of wifi.

Ontdek de Connectivity Board

Zelfregelende ventilatieroosters

Zelfregelende ventilatieroosters

Natuurlijke toevoer van verse lucht via ZR-roosters en een collectief luchtafvoerkanaal met één centrale afvoerunit.

Ontdek het gamma zelfregelende ventilatieroosters

Ventilatie op scholen = betere leerprestaties

Dat zowel de mentale alsook lichamelijke ontwikkeling van een kind of jongere wordt gestimuleerd in een gezond binnenklimaat is een feit. Een slechte kwaliteit van de binnenlucht kan niet enkel hinderlijk, maar ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook is een rechtstreeks verband bewezen tussen teveel CO2 in de klaslokalen en leerprestaties.

Betere ventilatie, een lager CO2-niveau en veel lichtinval verbeteren de leerprestaties en leersnelheid van de studenten aanzienlijk. De aandacht vergroot en het ziekteverzuim krimpt.

Breng dus frisse lucht in de scholen met doordachte ventilatie en leerlingen, studenten – kortom onze toekomst – varen er wel bij!

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.