KlokWonen - Leerdam

Het DUCO CO2 System speelt dankzij de DucoBox Silent een maximum aan troeven uit. Zo zorgt dit ventilatiesysteem niet enkel voor stille vraaggestuurde ventilatie op een ‘natuurlijke’ manier. Het levert ook nog eens een gunstige EPC-winst op. Bewijs in woord en beeld in het nieuwbouwproject van 45 woningen in Leerdam.

KlokWonen - Leerdam

Fluisterstille ventilatie bij 45 nieuwbouwwoningen dankzij DucoBox Silent

Energiezuinige installaties, een eigentijdse architectuur, alsook een gezond en aangenaam binnenklimaat. Dát zijn de voornaamste eigenschappen van het recent opgeleverde nieuwbouwproject “De vijf Heeren” in Leerdam. Voor de 45 woningen haalde KlokWonen, dat deel uitmaakt van de internationaal actieve bouworganisatie KlokGroep, alles uit de kast om een spraakmakend resultaat neer te zetten. Om alles in goede banen te leiden, ging KlokWonen in zee met een aantal toonaangevende partijen waaronder ventilatiespecialist DUCO die niet aan zijn proefstuk toe was voor de realisatie van een perfect binnenklimaat. Tijd dus voor een korte kennismaking met dit project!

Of het nu gaat om nieuwbouw of herbestemming: tijdens de briefing spreken bouworganisaties veelal de uitdrukkelijke wens richting de architect uit om het project iets bijzonders mee te geven. Dit geldt eveneens voor de 45 woningen in Leerdam waarvan de oplevering van de laatste loten begin oktober 2015 plaatsvond.

“Met het woningbouwconcept BaseHome kozen we voor een vooruitstrevende aanpak”, opent Léon ten Dam, projectmanager bij KlokWonen. “Hierbij speelt niet alleen duurzaamheid, maar eveneens het toepassen van energiezuinige installaties, en aandacht voor isolatie en ventilatie een prominente rol. Daarnaast vormde ook akoestiek een belangrijk speerpunt binnen dit nieuwbouwproject. De eisen op het gebied van thermische isolatie, energieprestatie, geluid en binnenklimaat worden immers steeds strenger. De keuze voor het juiste ventilatiesysteem wordt daarom ook een belangrijker gegeven.”

Maximum aan troeven
Ventileren volgens Systeem C -dat een duidelijke knipoog is naar het ‘natuurlijke’ karakter- was de enige juiste keuze voor KlokWonen. “Het was belangrijk dat alle woningen volledig conform de strenge voorschriften gerealiseerd werden. Maar de bewoner komt bij ons nog steeds op de eerste plaats te staan. Daarom deden we een beroep op de expertise van DUCO die het afvoergedeelte voor zijn rekening nam. Een efficiënte afvoer van vervuilde en/of vochtige lucht draagt immers sterk bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat”, verklaart Léon ten Dam.

In samenspraak met KlokWonen werd er resoluut geopteerd voor de toepassing van het DUCO CO2 System met de DucoBox Silent als mechanische afvoerventilator. “Dit Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem speelt dan ook een maximum aan troeven uit”, luidt het bij KlokWonen. “De akoestische performantie van de krachtige, centrale afvoerventilator is echter de meest opvallende. Doordat er bij de DucoBox Silent geen ‘spaghetti’ van afvoerkanalen voorzien hoeft te worden, heeft dit een positieve invloed op de drukopbouw en dus ook op de geluidsproductie. Dankzij zijn uiterst stille werking voldoet de DucoBox Silent ruimschoots aan de geluidseis van 30 dB die in het Bouwbesluit is vastgelegd.”

Tot deze vaststelling kwamen DUCO, KlokWonen en installateur Breman Zuid na het uitvoeren van doorgedreven geluidsmetingen op basis van de BRL8010, die de kwaliteit van gerealiseerde ventilatievoorzieningen in onder meer woningen onder certificatie beoordeelt. In het geluidsrapport, dat specifiek voor dit project werd opgesteld, staat eveneens zwart op wit neergeschreven dat de DucoBox Silent voortreffelijke resultaten kan voorleggen.

Léon ten Dam is dan ook erg enthousiast: “De nieuwbouw van deze 45 woningen in Leerdam is een project dat we als bouworganisatie koesteren. Onze bedoeling was om een project te realiseren dat aan zeer strikte eisen beantwoordt, zonder hierbij de bewoner uit het oog te verliezen. Ik denk dat ik wel kan stellen dat we er, mede dankzij DUCO, aardig in geslaagd zijn om een gezonde en comfortabele leefomgeving te creëren. En dat het DUCO CO2 System ook nog eens een gunstige EPC-winst oplevert, is voor de bewoners eveneens mooi meegenomen!”

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.