Aan de slag met Active House

Aan de slag met Active House
19/05/2021

De volledig herziene, derde editie van de internationale Active House-specificaties zijn naar het Nederlands vertaald. De specificaties maken het eenvoudig om een nieuw of bestaand gebouw te voorzien van een gezond binnenmilieu met aandacht voor comfort, energie en milieu. De Nederlandse Active House-specificaties zijn gratis te downloaden.

De meeste mensen brengen het overgrote deel van hun leven binnen door. Er is behoefte aan gebouwen met een gezond binnenklimaat voor de mensen die er wonen, werken en spelen, zodat zij hun volledige potentie kunnen ontwikkelen zonder dat het binnenklimaat hen belemmert.

Comfort, energie en milieu

Bij een Active House komen gezondheid en comfort dan ook samen met energie-efficiëntie en milieuprestaties. De nieuw uitgekomen specificaties zijn toe te passen voor nieuwbouw en bestaande bouw. De Active House Specificaties leggen de visie van Active House uit en beschrijven de technische specificaties die de kwaliteit en prestaties van een Active House bepalen. Comfort, energie en milieu vormen de uitgangspunten.

Ieder gebouw is anders

Active Houseisvoor veel ontwerpers een aantrekkelijke keuze omdat er geen vast stappenplan is. Het is juist mogelijk om zelf oplossingen, combinaties of innovatieve creaties te realiseren. Ieder gebouw is anders, wat maakt dat het niet realistisch is om ze op basis van dezelfde criteria of op hetzelfde niveau te vergelijken. Want bij sommige gebouwen ligt de nadruk op energie-efficiëntie, bij andere ligt de nadruk juist op binnenklimaat of een lage ecologische voetafdruk.

Radar

Active House maakt gebruik van een Radar. Deze is ontwikkeld voor negen criteria en bijbehorende scores. Er zijn vier criteria voor comfort, drie voor energie en twee voor milieu. De Active House Radar is een geweldig middel om achteraf aan te tonen welke ambities en berekende waarden er zijn bereikt. Op het moment dat het gebouw bewoond is en de criteria op basis van metingen worden berekend, kan de Radar ook een handig middel zijn om het gebouw te monitoren, evalueren en verbeteren. Als communicatiemiddel verschaft de Radar helderheid over de vraag waarom de integratie van criteria belangrijk is bij het creëren van een Active House. Om de verschillende waarden van de Radar weer te geven, kunnen er verschillende tools worden gebruikt.

Download de specificaties hier.

Op de website van Active House (www.activehousenl.info) staan verschillende tools zoals een Tien Stappen Plan en zijn de Specificaties te downloaden.

Sleutelprincipes Active House

Comfort

• een gebouw met een binnenklimaat dat gezondheid, comfort en welzijn bevordert

• een gebouw met een goede binnenluchtkwaliteit, het juiste thermische klimaat en een geschikt visueel en akoestisch comfort

• een gebouw met een binnenklimaat dat de gebruikers eenvoudig kunnen reguleren en dat milieuverantwoordelijk gedrag stimuleert

Energie

• een energie-efficiënt gebouw dat eenvoudig kan worden bediend

• een gebouw dat wezenlijk beter presteert dan wettelijk vereist op het gebied van energie-efficiëntie

• een gebouw dat gebruik maakt van verschillende energiebronnen die zijn opgenomen in het algehele ontwerp

Milieu

• een gebouw met een minimale impact op het milieu en de gebouwde omgeving

• een gebouw dat geen schade toebrengt aan het milieu

• een gebouw waarbij bewust gebruik is gemaakt van gerecyclede of hergebruikte materialen