Belangrijk bericht omtrent VLA Gelijkwaardigheid bij ventilatiesystemen

Belangrijk bericht omtrent VLA Gelijkwaardigheid bij ventilatiesystemen
21/03/2018

Als antwoord op eerdere berichtgeving uit de markt rond de Gelijkwaardigheid van ventilatiesystemen willen we u met dit schrijven namens de VLA meer duidelijkheid geven.

Beste relatie,

De afgelopen periode zijn verschillende berichten in de markt gecommuniceerd aangaande gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen. Via dit schrijven wil de VLA hier helderheid in geven. De VLA gelijkwaardigheidsmethodiek is dé methodiek op basis waarvan al vele jaren op uniforme wijze de energiebesparende prestaties van ventilatiesystemen wordt bepaald. De methodiek is ontwikkeld en wordt onderhouden door de VLA, in samenwerking met adviesbureau Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en TNO.

De VLA heeft tot doel het garanderen van een gezond en comfortabel binnenklimaat voor een hogere vitaliteit en productiviteit. Door middel van onderzoeksresultaten en kennis die ventilatiefabrikanten en adviesbureaus ter beschikking hebben worden ventilatiesystemen die onvoldoende bijdragen aan deze doelstelling tegen het licht aan gehouden.

Aansluitend op de ontwikkeling van de NTA8800 - de nieuwe toekomstige bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen - wordt er gewerkt aan een nieuwe VLA Gelijkwaardigheidsmethodiek, waarbij gekeken wordt welke systemen niet meer bijdragen aan de VLA doestelling en teruggetrokken worden uit de VLA Gelijkwaardigheidsmethodiek.

De VLA heeft daarom in samenwerking met de betrokken adviesbureaus besloten om de gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen C.4a en D3, waarbij gewerkt wordt met één C02 sensor in de woonkamer, te laten vervallen waardoor deze systemen niet meer op basis van de VLA Gelijkwaardigheidsmethodiek een betere waardering krijgen dan normatief bepaald (tabel 2, NEN8088). De vervaldatum staat nog ter discussie. De VLA zal dit te zijner tijd middels een uniform VLA bericht bekend maken zodat de gehele Nederlandse bouwkolom op de juiste wijze en eenduidig wordt geïnformeerd.

Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met de Sector Wonen VLA ambassadeur, André Meester (andre.meester@vla.nu).

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van VLA Sector Wonen,


Remi Hompe,
Branchemanager VLA