Nieuwe VLA gelijkwaardigheidsmethodiek 1.3 van kracht

Nieuwe VLA gelijkwaardigheidsmethodiek 1.3 van kracht
24/08/2018

Duco streeft steeds opnieuw een gezond, energiezuinig en comfortabel binnenklimaat na. Ook de Verenigde Leveranciers Luchttechnische apparaten (VLA) hecht hieraan belang. De organisatie komt immers, samen met andere partijen, met een nieuwe en verbeterde gelijkwaardigheidsmethodiek 1.3. Om precies te zijn heeft ze initiatief genomen om te komen tot een uniformering van de manier waarop gelijkwaardigheid voor energiebesparende ventilatieoplossingen wordt bepaald.

De VLA heeft in samenwerking met de betrokken adviesbureaus besloten om in de VLA Methodiek wijzigingen aan te brengen. De grootste wijziging betreft de gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen C.4a en D3. Deze systemen werken met een CO2-meting die plaatsvindt in een zone of ruimte. De metingen van deze ene sensor worden gebruikt om de luchtkwaliteit en de juiste ventilatie voor het gebouw te bepalen. Nieuwbouw en bestaande bouw na renovatie worden steeds luchtdichter. De VLA stelt bewoners centraal en staat voor gezonde, leefbare woningen. Daarom is er besloten om voor deze systemen geen nieuwe verklaringen uit te geven. Verklaringen die nog actueel in de markt zijn komen per 01 oktober 2018 te vervallen.


Wat betekent dit nu voor u?

  • Reeds uitgegeven bouwvergunningen met deze verklaringen blijven gewoon geldig en kunnen publieksrechtelijk gewoon worden uitgevoerd.
  • Bouwaanvragen na 1 oktober 2018 kunnen niet meer worden aangevraagd met deze verklaringen van gelijkwaardigheid volgens de VLA methodiek. Als er toch een keus wordt gemaakt voor het systeem zoals hierboven wordt omschreven, dan zal er een forfaitaire waarde aangehouden moeten worden in uw Energieprestatieberekening.

Toekomst

De systemen C.4a en D3 worden vervangen door een variant waarbij er 1 extra meetpunt noodzakelijk is. Hierop worden wel gelijkwaardigheidsverklaringen afgegeven. In de praktijk betekent dit dat u de bovenstaande systemen kunt blijven toepassen, maar met een extra sensor of meetpunt.

Wilt u hierover meer te weten komen? Dan kunt u zich verdiepen in het document over de VLA methodiek