Wegwijs in het web van de nieuwe Ecodesign-richtlijnen voor ventilatieproducten

Wegwijs in het web van de nieuwe Ecodesign-richtlijnen voor ventilatieproducten
26/10/2017

Wie kent vandaag de dag niet de energielabels op wasmachines, diepvriezers en andere elektrische apparaten? Het is inmiddels een vertrouwd beeld geworden dat niet alleen de consument, maar ook de installateur al enige tijd wijst op de energieprestatie, efficiëntie en milieuvriendelijkheid van producten in woningen.

Ecodesign: Een korte opfrissing !

Elektrische toestellen voldoen al geruime tijd aan de zogenoemde Europese Ecodesign-richtlijn. Ventilatieproducten daarentegen vormden tot eind 2015 de uitzondering op de regel, maar daar bracht de Europese Unie per 1 januari 2016 verandering in, wat betekent dat er voortaan ook voor deze categorie specifieke regels worden opgelegd.

Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Voor producten waar de consument mee in aanraking komt, zijn fabrikanten verplicht om een energielabel te publiceren. Hieronder vallen dus ook cv-ketels, warmtepompen en ventilatie-units die bestemd zijn voor de woningbouw. Door een dergelijk label in de verpakking van de genoemde productgroepen mee te sturen, geeft de fabrikant zwart op wit aan dat het om Ecodesign-conforme ventilatieproducten gaat. Doel van deze gezamenlijke inspanningen? De impact op het milieu beperken en het energieverbruik reduceren. Concreet kadert het verhogen van de energie-efficiëntie zowel in het realiseren van een gunstiger klimaat voor de huidige en toekomstige generaties als in het terugdringen van de energiefactuur van de consument.

Het energielabel is ontworpen om de consument en de installateur de energie-efficiëntie en prestatie van het toestel te helpen begrijpen. Zo geeft het label op ventilatie-units informatie over onder meer het type en de functie van het toestel, het geluidsvermogen, het maximale debiet en de graad van (zonale) regeling van de luchtafvoer. Volgens de wetgeving volstaat het niet enkel om het fysieke label in de verpakking mee te sluiten, inclusief een productkaart met technische specificaties. Ook moeten fabrikanten het label (tekstueel) opnemen in elke vorm van communicatie; een actie die eveneens vereist is voor installateurs en verdelers. Denk bijvoorbeeld aan een offerte of webpagina. 

Nieuwe Ecodesign-richtlijnen - Duco

En wat vanaf 1 januari 2018?

Naar aanloop van de 2020-doelstellingen - 20% minder CO2-uitstoot, 20% minder energieverbruik en een inzet van 20% duurzame energie op het totale energieverbruik - besliste de Europese Commissie om de Ecodesign-eisen en de labelingsmethodiek per 1 januari 2018 verder aan te scherpen. Deze maatregel preciseert dat ventilatieproducten die vroeger energielabel D - met sensorsturing - of B - met klepsturing - werden toegewezen, ook in de toekomst kunnen vermarkt worden. Doet de unit het niet beter dan label E, met andere woorden, is er enkel handmatige sturing en dus geen sensorsturing voorzien? Dan verdwijnt deze en mag er hiermee geen verkoop meer in Europa worden gegeneerd.

Om een gunstig energielabel te bekomen, speelt het toepassen van sensoren of regelkleppen een sleutelrol. Hierbij gaat de verkoop per ventilatie-unit zoals een DucoBox (centraal of zonaal) dan steeds gepaard met het toepassen van één sensor op basis van CO2- of vochtmetingen, of aanwezigheidsdetectie, én met een maximaal debiet tot 350 m³/u voor een label D. Voor een label B komt dit neer op minstens twee sensoren of regelkleppen én een maximaal debiet tot 400 m³/u. Dit is ook meteen het hoogst haalbare label bij ventilatieboxen. Dankzij deze nieuwe voorschriften verkrijgt de bewoner dus een dubbel voordeel: winst op energetisch vlak van het toestel en in de portemonnee.

Voor de sensorsturing biedt Duco diverse opties aan zodat er steeds een oplossing op maat kan worden uitgewerkt. Niet enkel is er de keuze tussen Duco’s CO2 en/of Vocht Boxensoren, en Duco’s CO2 en/of Vocht Ruimtesensoren. Ook een combinatie van zowel box- en ruimtesensoren is mogelijk. Om de nieuwe labelingsmethodiek kracht bij te zetten, zette Duco een aantrekkelijke actie per 1 januari 2018 op touw die de DucoBox Silent met Vocht Boxsensor als pakket aan uiterst gunstige voorwaarden (brutoprijs: 259,00 euro) in de markt zet.

Bij Duco kiezen we niet tussen betaalbaar comfort en energiezuinigheid. Beide gaan bij ons hand in hand. Dat is wat ons betreft geen tegenstrijdigheid, maar een uitdaging die Duco elke dag opnieuw aangaat! Heeft u nog vragen over de nieuwe Ecodesign-richtlijnen? Neem dan gerust contact met ons op via info@duco.eu. We helpen u graag verder!