Opleidingsprogramma DUCO Academy

DUCO stelt zijn opleidingsprogramma hieronder graag aan u voor! Gespreid over een voormiddag- en namiddagsessie hebben we een gevarieerd en goed gevuld programma samengesteld om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief hoogwaardige ventilatiesystemen. Hierbij zal de klemtoon worden gelegd op het verbeteren van uw vaardigheden en uw productkennis. Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen ontvangen en wensen u vooral een boeiende en leerrijke opleiding aan de DUCO Academy!

Opleidingsprogramma DUCO Academy

Dagprogramma (interne workshops bij DUCO)

Theoretisch luik (voormiddag)

  • DUCO's vraagestuurde ventilatiesystemen
  • Toevoerroosters en sturingscomponenten
  • Mechanische afvoer (DucoBox Silent vs DucoBox Focus)
  • Mechanische toe- en afvoer (DucoBox Energy)

Praktisch luik in de vorm van een installatieworkshop (namiddag):

  • Plaatsen en aansluiten van basispakketten
  • Aan- en afmelden van sturingscomponenten
  • Opstarten en inregelen van de DucoBox Silent, Focus & Energy, alsook debietmeting
  • Overlopen van onderhoudsvoorschriften (vervangen van componenten)
  • Wegwijs maken in DUCO's inregeltools (DUCO Netwerk Tool & DUCO Ventilatiion App)

Praktische informatie

De opleiding richt zich enkel tot installateurs. Enige voorkennis inzake ventilatie is vereist om de opleiding te kunnen voltooien. 

Ontvangst: 8u00

Start opleiding: 8u30

Lunch: 12u00

Einde opleiding: 16u00

Duur: twee sessies van drie uur

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.