Collectieve ventilatie voor hoogbouw en appartementen

Zoekt u een dakventilator voor de gestapelde woningbouw? Collectieve ventilatie volgens systeem C met vraagsturing is dé oplossing voor nieuwbouw en renovatie van 2 tot 15 appartementen.

Het vraaggestuurde collectief C systeem maakt het gebruik van een mechanische afvoerventilator per wooneenheid overbodig, ofwel besparing op ruimte én budget!

Download de brochure

Ontdek onze oplossing voor vraaggestuurde ventilatie bij collectief wonen

Hulp nodig?

Vrijblijvende info op +32 (0)58 33 00 33 of stuur ons een e-mail

Optimaliseer uw collectief woonproject met vraaggestuurde ventilatie

Een drukgestuurde dakventilator met slimme iAV-regelkleppen maakt het mogelijk om appartementencomplexen centraal, zonaal of lokaal van vraagsturing te voorzien met een aanzienlijke energiebesparing tot gevolg.

Duco RoofFan

Duco RoofFan

Een drukgestuurde dakventilator zorgt voor een perfecte verdeling van de debieten in gestapelde woningbouw. Compact, makkelijke installatie, ideaal voor renovatie, van 2 tot 15 appartementen.

Ontdek de Duco RoofFan

Intelli Air Valve

Intelli Air Valve

Slimme regelkleppen zorgen voor individuele regeling in hoogbouw waar op ruimteniveau ventilatie gevraagd wordt.

Ontdek de Intelli Air Valve

Ruimtesensoren

Ruimtesensoren

Vraagsturing levert tot 40 % minder verbruik op verwarming op dankzij sensoren die het CO2- en vochtgehalte in de ruimte meten.

Ontdek de Ruimtesensoren

DucoVent ZR

DucoVent ZR

Zelfregelende ventielen worden in het ventilatiekanaal geplaatst voor de afvoer van vervuilde lucht.

Zelfregelende ventilatieroosters

Zelfregelende ventilatieroosters

Natuurlijke toevoer van verse lucht via ZR-roosters en een collectief luchtafvoerkanaal met één centrale afvoerunit.

Ontdek het gamma zelfregelende ventilatieroosters

Centraal, zonaal of lokaal ventileren?

In combinatie met iAV-regelkleppen biedt de Duco RoofFan de oplossing voor het eerste compleet vraaggestuurde collectief C-systeem. Het aantal en de locatie van de iAV-kleppen bepaalt de mate van vraagsturing. Afhankelijk van het project is er de keuze tussen:

 • Centrale vraagsturing (1 iAV per appartement)

  De wooneenheid wordt in zijn geheel geventileerd.

 • Zonale vraagsturing (2 of meer iAV’s per appartement)

  De wooneenheid wordt verdeeld in ventilatiezones.

 • Lokale vraagsturing (1 iAV per afvoerpunt)

  De ultieme vorm van vraagsturing, waarbij enkel geventileerd wordt in de ruimtes waar dit nodig is.

Ideaal voor renovatie én nieuwbouw

Collectief ventileren bij RENOVATIE

De renovatie van appartementen zit op recordniveau! En heel wat van deze flats verschijnen met een centrale dakventilator. Bij renovatie lenen deze gebouwen zich echter niet altijd gemakkelijk om een aparte afvoerventilator te voorzien. Door inzet van slimme Duco componenten bouwt u in een handomdraai een collectief vraaggestuurd ventilatiesysteem op. Resultaat? Een verbetering van het wooncomfort en een verlaging van de energierekening in de bestaande bouw.

Perfecte oplossing voor collectieve ventilatie bij renovatie:

 • RoofFan met modulaire vloerplaat
 • DucoVent ZR Hygro vochtgestuurde ventilatie zonder sensor!
 • Keukenbox (binnenkort beschikbaar)

Verbeter het energielabel en maak de sprong!

Dankzij de Duco RoofFan in combinatie met de Intelli Air Valve was het behalen van een sprong op de Energie-Index in het WoningWaarderingsStelsel (WWS) nog nooit zo eenvoudig.

Collectief ventileren bij NIEUWBOUW

De collectieve afvoer wordt gerealiseerd door een gelijkstroomventilator met drukregeling via een centraal afvoerkanaal. De ventilatie wordt continu afgestemd op de behoefte. De ventilatievraag wordt continu gemonitord door de Intelli Air Valve. De sensoren zijn in de iAV-regelklep geïntegreerd, wat de bouwkundige en installatietechnische kosten bij nieuwbouw sterk reduceert. Door het inzetten van Tronic-roosters voor hoogbouw worden toe- en afvoer volledig op elkaar afgestemd. Het collectief systeem werd bovendien doorgerekend conform de BENG-methodiek tot reductiefactor 0,40 (zie configuraties in de catalogus ventilatiesystemen Nederland).

Perfecte oplossing voor collectieve ventilatie bij nieuwbouw:

 • Gelijkwaardigheidsverklaringen
 • Plaatsbesparende oplossing
 • Inzet Tronic-roosters mogelijk

We pakken het collectief aan!

Samen staan we garant voor de kwaliteit van de werking van het ventilatiesysteem en wij nemen hier graag onze verantwoordelijkheid. Duco biedt projectbegeleiding van a tot z. Neem (digitaal) contact op met een van onze adviseurs.

Of download de brochure voor meer info: .

}