Welke rol speelt ventilatie in scholen voor corona?

Welke rol speelt ventilatie in scholen voor corona?
18/09/2020

Experts trekken aan de alarmbel. Nederlandse schoolgebouwen zijn vaak slecht (of niet) geventileerd, waardoor het coronavirus zich daar makkelijker zou verspreiden. 

De aanvoer van verse lucht moet coronabesmettingen via virusdeeltjes in de lucht immers helpen voorkomen. Bij mooi weer kunnen de ramen in klaslokalen nog open, maar in de winter wordt dat een probleem. Bovendien beschikken veel scholen niet over een ventilatiesysteem. 

Verspreidt het coronavirus zich via aerosolen?

In het begin van de coronapandemie ging men ervan uit dat de besmettingsroute via aerosolen beperkt was. “We leren steeds meer bij over het virus”, vertelt Richard Geraerts, verkoopleider Nederland bij Duco. “Eerst was er veel aandacht voor handen wassen en gezonde afstand, vervolgens beseften we het belang van mondmaskers en daarna groeiden de inzichten rond ventileren. Er komen nu meer en meer gevallen naar voren dat het zeer waarschijnlijk is dat er kans op besmetting bestaat via aerosolen. Bij kleine en drukbezette lokalen bijvoorbeeld, zoals klaslokalen, wordt die waarschijnlijkheid groter en groter." 

ZONDER ventilatie

Hoge concentratie aerosolen = hogere besmettingskans

MET ventilatie

Lage concentratie aerosolen = lagere besmettingskans

Natuurlijk ventileren = lagere concentratie aerosolen

Hoe kan ventilatie dan het beste aangepakt worden? Geraerts: "Wat telt is verse lucht rechtstreeks van buiten naar binnen brengen. Want daarmee verdun je de concentratie van aerosolen die mogelijk het virus bevatten. Maar hoe weet je nu dat er genoeg verse lucht de klas in komt? Zo kan je dat eigenlijk niet weten. Soms kunnen een muffe geur in de klas, leerlingen die minder geconcentreerd zijn of ziekteverzuim bij leerkrachten, wijzen op een tekort aan verse lucht. Maar dat is niet altijd zo! Bij Duco kiezen we resoluut voor natuurlijke vraaggestuurde ventilatie. Het voordeel van vraaggestuurde ventilatie is dat de luchtverversing automatisch gebeurt en afgestemd is op het aantal leerlingen in de klas. Met een CO2-meter kan je zien of er genoeg verse lucht in de klas komt.”

Gezond (venti)leren met DUCO at SCHOOL totaalconcept

“Te hoge CO2-concentraties, te weinig ventilatie en extreme temperaturen vormen immers de basis van diverse klachten”, gaat Geraerts verder. “Omdat een frisse school voor elk kind en docent vanzelfsprekend zou moeten zijn, ontwikkelden we bij Duco reeds enkele jaren geleden het ‘DUCO at SCHOOL’ concept. Dit totaalconcept brengt dankzij een uitgekiende strategie van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen een gezond en comfortabel binnenklimaat in scholen teweeg. Het concept is inzetbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie, en dat op een energiezuinige manier. Door gebruik te maken van buitenzonwering en intensieve ventilatie die zorgt voor grotere debieten koele buitenlucht, kan er een optimaal binnenklimaat gedurende het hele jaar worden gegarandeerd.”