Atheneum Pegasus - Oostende

In Atheneum Pegasus kwam er een geslaagd binnenklimaatconcept tot stand dankzij de symbiose tussen alle betrokken partijen waaronder DUCO die met zijn architecturale zonwering de gevel een extra cachet geeft, alsook sterk bijdraagt aan een optimale leeromgeving mét aandacht voor energiezuinigheid.

Atheneum Pegasus - Oostende

DUCO bouwt met DucoSun Ellips mee aan educatief pareltje

In het najaar van 2014 werd in de West-Vlaamse badplaats Oostende de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van een indrukwekkend schoolcomplex, kaderend in het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’. Om snel tegemoet te komen aan de gestage groei van Atheneum Pegasus konden de leerlingen en leerkrachten dankzij een nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen al na amper een jaar hun intrek nemen in het hippe, langwerpige nieuwbouwvolume. Het ontwerp was in handen van Urban Platform, die duurzaamheid, energiezuinigheid én aandacht voor het binnenklimaat als krachtlijnen aanhield.

Nabij het centrum van Oostende kunnen niet enkel de leerlingen en leerkrachten, maar ook architectuurliefhebbers en toevallige passanten zich sinds kort vergapen aan het nieuwe schoolgebouw op de terreinen van Atheneum Pegasus. Een middelbare school is misschien niet de eerste plek waar we een uniek architecturaal werk mogen verwachten. Design is vaak duur en in de onderwijswereld zijn de budgetten veelal niet van dien aard, dat er toparchitectuur kan worden neergepoot. Dankzij het DBFM-programma werd met Atheneum Pegasus het tegendeel bewezen.

Achter de fraaie gevel schuilt een multifunctioneel gebouw - bestaande uit twee grote blokken - dat met een totale oppervlakte van 1920 m2 zowat 600 leerlingen kan onderbrengen. Elke ruimte werd optimaal benut zodat er onder meer klaslokalen, sanitaire ruimtes, een fietsenstalling, een EHBO-lokaal, directiekantoren en een polyvalente, overdekte buitenruimte konden worden ingericht.
Duurzame oplossingen

“Behalve gezegend met een karakteristieke architectuur is het nieuwbouwvolume vooral erg duurzaam, en daarbij komt nog het gezonde, comfortabele én energiezuinige binnenklimaat”, luidt het bij Tina Van Meenen, architecte bij het Brusselse bureau Urban Platform. “Dat er al jaren veel geroepen en geschreven wordt over de luchtkwaliteit in scholen, weten we allemaal. Maar als puntje bij paaltje komt, zien we weinig verbeteringen ontstaan. Daarom wilden we met Atheneum Pagasus een statement maken voor andere schoolbesturen dat het ook anders kan.”

Zo werd er gekozen voor een goede isolatie, grote raampartijen voor voldoende lichtinval, een luchtverwarmingssysteem, een ventilatiesysteem met warmterecuperatie en een efficiënt zonweringsysteem. Deze laatst genoemde oplossing verdient echter een extra woordje uitleg.

Zonwering: zoveel meer dan enkel decoratie

Zonwering wordt doorgaans gezien als het stiefkindje van de bouw. En dat vindt Urban Platform niet terecht. “Zonwering is immers zoveel meer dan een stuk decoratie”, verduidelijkt Van Meenen. “Dit omdat ze naast verfraaiing de licht- en warmtetoetreding, én het warmteverlies via de transparante delen (glaspartijen) in de gevel kunnen sturen. Met fikse energiebesparingen en een stabiel, aangenaam binnenklimaat tot gevolg.”

Door de wildgroei aan zonweringtechnieken is het voor vele architectenbureaus op vandaag behoorlijk lastig geworden om door de bomen nog enigszins het bos te zien. Het bepalen van het juiste buitenzonweringsysteem via een grondige studie met 3D-simulaties was dan ook een hele opdracht op zich.

Gezonde én comfortabele leeromgeving

Uit de zonweringstudie kwam duidelijk naar voren dat een systeem met vaste, verticaal gemonteerde lamellen onder de vorm van DucoSun Ellips keer op keer een hogere score behaalde dan andere systemen, zelfs tijdens de simulatie van zomerse condities.

“Dit zonweringsysteem, waarbij er gekozen werd voor een lamelbreedte van 300 mm, garandeert dankzij de optimaal bepaalde hellingshoek en het aantal lamellen niet enkel een maximum aan daglicht”, vervolgt de architecte. “Tevens zorgt DucoSun Ellips 300 ervoor dat zonnestralen de kans niet krijgen om rechtstreeks de binnenruimtes van Atheneum Pegasus op te warmen. Hierdoor wordt er steevast een gezonde én comfortabele leeromgeving gecreëerd, ongeacht de stand van de zon! Daarnaast werd de keuze voor dit systeem ook ingegeven door het aantrekkelijke kostenplaatje, en de gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid. Dat deze oplossing bovendien op architecturaal gebied iets gewaagder is dan een loutere bekleding met doekzonwering was de kers op de taart.”

Geslaagd binnenklimaatconcept

“Het mag duidelijk zijn dat Atheneum Pegasus veel meer is dan een architecturaal pareltje. Het gaat hier om een geslaagd binnenklimaatconcept dat tot stand kwam dankzij de symbiose tussen alle betrokken partijen waaronder DUCO die met zijn architecturale zonwering de gevel van de beide vleugels een extra cachet geeft, alsook sterk bijdraagt aan een optimale leeromgeving mét aandacht voor energiezuinigheid. Zo voldoet deze nieuwbouw met K- en E-waarden van respectievelijk 40 en 70 gemakkelijk aan de geldende eisen voor scholen”, concludeert een opgetogen Tina Van Meenen.

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.