Ventilatie met vraagsturing

Een Vraaggestuurd ventilatiesysteem is een energiezuinig ventilatiesysteem dat lucht alleen levert of afvoert wanneer en waar het nodig is. Het doel is optimale binnenluchtkwaliteit te garanderen terwijl energieverbruik wordt geminimaliseerd.

Download de catalogus

Ontdek het compleet gamma mechanische ventilatie.

Hulp nodig?

Vrijblijvende info op +32 (0)58 33 00 33 of stuur ons een e-mail.

Wat is vraaggestuurde ventilatie?

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem is een energiezuinig ventilatiesysteem dat lucht alleen levert of afvoert wanneer en waar het nodig is. Het doel is optimale binnenluchtkwaliteit te garanderen terwijl energieverbruik wordt geminimaliseerd.

Traditionele ventilatiesystemen werken vaak continu. Dit leidt tot onnodig energieverlies doordat ze verwarmde of gekoelde lucht uitblazen, zelfs wanneer er geen vraag is.

Vraaggestuurde ventilatiesystemen maken daarentegen gebruik van intelligente sensoren, zoals CO2- en vochtigheidssensoren, om de luchtkwaliteit in realtime te meten en de ventilatie dusdanig aan te passen. Door alleen bezette of vochtige ruimtes te ventileren, resulteert vraaggestuurde ventilatie in aanzienlijke energiebesparingen.

CO2-gestuurde ventilatie

Vraaggestuurde ventilatiesystemen kunnen CO2-gestuurd zijn. Dit betekent dat ventilatie wordt gereguleerd op basis van het niveau van kooldioxide (CO2) in de lucht. CO2 is een belangrijke indicator voor de binnenluchtkwaliteit, waarbij verhoogde niveaus wijzen op ontoereikende ventilatie en potentieel schadelijke omstandigheden.

Door continu CO2-niveaus te monitoren en ventilatiesnelheden op basis van de metingen aan te passen, zorgt CO2-gestuurde ventilatie voor optimale binnenluchtkwaliteit terwijl energieverspilling wordt geminimaliseerd.

Vochtigheids-gestuurde ventilatie

Naast CO2-gestuurd kan vraaggestuurde ventilatie ook vochtigheidsgestuurd zijn. Hier worden ventilatiesnelheden aangepast op basis van relatieve vochtigheidsniveaus.

Dit helpt vochtophoping en schimmelgroei te voorkomen en verbetert zo de binnenluchtkwaliteit.

Zonale ventilatie

Zonale ventilatie laat gerichte ventilatie toe in specifieke zones van een gebouw op basis van bezetting en luchtkwaliteit. Met externe 2-zone controle kunnen gebouwen worden verdeeld in dag- en nachtzones, waarbij ventilatie wordt afgestemd op de behoeften van elke zone. De meest optimale regeling is de opdeling per ruimte (lokale regeling) waardoor enkel nog geventileerd wordt waar, wanneer en in de juiste hoeveelheidDeze zonale aanpak maximaliseert energiebesparingen en verbetert het akoestische en thermische comfort voor bewoners.

Multi-zone regeling voor verbeterde efficiëntie

Vraaggestuurde ventilatiesystemen kunnen multi-zone kleppen bevatten, die verschillende voordelen bieden:

1. Compacte Installatie: Multi-zone kleppen vereisen minimale ruimte en kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in toevoerkanalen, of zelfs in de DucoBox (zie bvb Duco Focus System).

2. Energiebesparing: Door alleen bezette ruimtes te ventileren, verminderen multi-zone kleppen het energieverbruik.

3. Stillere werking: Verminderde motorrotatie leidt tot stillere werking, waardoor het comfort voor bewoners wordt verbeterd.

4. Verbeterd thermisch comfort: Multi-zone kleppen maken aangepaste temperatuurinstellingen mogelijk in verschillende zones, wat zorgt voor optimaal thermisch comfort in het hele gebouw.

Hoe werkt vraagsturing bij DUCO?

Bij DUCO wordt vraaggestuurde ventilatie geïmplementeerd via een reeks innovatieve oplossingen:

Boxsensoren en ruimtesensoren:

De ventilatiesystemen van DUCO maken gebruik van boxsensoren en ruimtesensoren om CO2- en vochtigheidsniveaus in realtime te meten. Dit zorgt voor nauwkeurige controle en optimalisatie van de binnenluchtkwaliteit.

Geïntegreerde regelkleppen:

De geïntegreerde klepbediening maakt snelle en efficiënte aanpassing van ventilatiesnelheden mogelijk op basis van CO2- en vochtigheidsniveaus. Dit resulteert in optimale binnenluchtkwaliteit met minimaal energieverbruik.

2-zone sturing:

Met geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing op basis van CO2, vocht en tijd wordt een optimaal energetisch rendement bereikt. De dag- en nachtzone worden immers via een ingebouwde klep afzonderlijk aangestuurd, wat de hoogste EPB-reductie en een groen A+ energielabel met zich meebrengt.

iAV-kleppen:

De interne regelkleppen garanderen een efficiënte luchtafvoer binnen het gehele gebouw in combinatie met een dakventilator. De iAV is beschikbaar in vier uitvoeringen – CO2, Vocht, Toilet (enkel ø 125 mm) of Sensorless. Daarnaast kan je kiezen tussen een centraal of zonaal geregelde vraagsturing. De Intelli Air Valve functioneert volledig op zichzelf, maar kan desgewenst ook dankzij één of meerdere optionele bedieningsschakelaars of sensor(en) aangestuurd worden.

Voordelen van vraaggestuurde ventilatie

Energie-efficiëntie:

Door alleen te ventileren wanneer en waar nodig, minimaliseert vraaggestuurde ventilatie energieverspilling en vermindert ze operationele kosten.

Verbeterde binnenluchtkwaliteit:

Continue monitoring en aanpassing van ventilatiesnelheden zorgen voor optimale binnenluchtkwaliteit.

Milieubelangen:

Verminderd energieverbruik leidt tot lagere koolstofemissies, wat bijdraagt aan een duurzamere gebouwde omgeving.

Wanneer kiezen voor vraagsturing versus manueel controleren/bedienen?

Vraaggestuurde ventilatie is ideaal voor gebouwen waar energie-efficiëntie en binnenluchtkwaliteit topprioriteiten zijn. Het is naast residentiële toepassingen ook gunstig in ruimtes met een hoge bezettingsgraad zoals kantoren, scholen en commerciële gebouwen.

Handmatige bediening kan de voorkeur hebben in kleinere, minder drukke ruimtes waar continue ventilatie voldoende is.

Soorten vraagsturing

Er zijn twee hoofdtypen vraaggestuurde ventilatie:

Centrale vraaggestuurde ventilatie:

In centrale ventilatiesystemen worden ventilatiesnelheden centraal aangepast op basis van gegevens van sensoren die zich door het hele gebouw bevinden. Deze benadering biedt centrale controle en monitoring bij een ventilatie met een centraal leiding systeem. Het nadeel is dat er geen opdeling is per zone waardoor er in sommige gevallen nog nodeloos energie verloren gaat.

Zonale vraaggestuurde ventilatie:

Zonale ventilatie verdeelt gebouwen in zones en past ventilatiesnelheden onafhankelijk voor elke zone aan op basis van bezetting en luchtkwaliteitDit biedt de hoogste energiezuinighied en beste akoestiek, maar kan een complexere installatie en beheer vereisen.

Ontdek onze ventilatieboxen

DucoTronic System

Het DucoTronic System is een Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem dat zich onderscheidt door gebruik te maken van elektronisch gestuurde toevoerroosters. Dit wil zeggen dat de toevoer zonaal of lokaal geregeld kan worden! 

Dit krachtige systeem is beschikbaar in twee varianten: deze met de DucoBox Silent Connect en deze met de DucoBox Focus.

Voordelen

Voor de bewoner: 

  • 100% automatisch: ventileert enkel indien nodig op basis van metingen en gaat bij goede luchtkwaliteit automatische in stand-by wat betreft luchtafvoer én luchttoevoer.
  • Alles volledig onder controle - zowel toevoer als afvoer worden aangestuurd d.m.v. metingen, het ventilatierooster staat standaard dicht en gaat automatisch open indien nodig

Bouwtechnisch:

  • Minder kanalen - Hoewel er enkel kanalen nodig zijn naar de vochtige ruimtes in een Tronic oplossing. Toch is het energetisch peil gelijkwaardig aan dat van een D-systeem met 85% warmte-recuperatie.
  • Bekabeld systeem (24V) - Om geen storingen in het ventilatiesysteem te krijgen, werken wij voor wat de aansturing van de roosters betreft met een bekabeld systeem op 24V.

EPB:

  • Zeer gunstig voor uw E-peil - De basis-configuratie met het DUCO Tronic Systeem haalt reeds een reductiefactor 0,53. Dit is E-peilmatig te vergelijken met een standaard D-systeem en is energetisch efficiënter dan een vraaggestuurd C-systeem met afvoer in de slaapkamers (alle slaapkamers op één regelklep).
  • Laagst mogelijke reductiefactor - Het DUCO Focus Tronic systeem haalt een reductiefactor 0,35 en is hiermee het enige ventilatiesysteem met de laagst mogelijke reductiefactor haalbaar volgens de forfaitaire tabel. Bij deze configuratie zal zowel de toevoer als de afvoer volledig vraaggestuurd zijn, waardoor er enkel in die ruimte zal geventileerd worden waar het ook nodig is.

 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.