Campus de Vannes - Vannes

Zonwering vormde een belangrijk aspect bij de nieuwbouw van Campus de Vannes, waarbij DUCO met DucoSun Cubic en DucoWall Classic een pasklaar antwoord kon bieden.

Campus de Vannes - Vannes