Campus de Vannes - Vannes

Zonwering vormde een belangrijk aspect bij de nieuwbouw van Campus de Vannes, waarbij DUCO met DucoSun Cubic en DucoWall Classic een pasklaar antwoord kon bieden.

Campus de Vannes - Vannes

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.