College Jean-Racine - Saint Brieuc (FR)

College Jean-Racine in Saint-Brieuc werd geconstrueerd met oog op duurzaamheid en innovatie. Het 21ste-eeuwse schoolgebouw beantwoordt aan Agenda 21, een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Een belangrijk doelstelling bij de reconstructie van het college was dat de school een plek moest zijn waar echt geleefd kan worden. Een optimaal binnenklimaat door architecturale zonwering DucoSun Cubic 400 van ventilatie- en zonweringspecialist DUCO kon dus niet ontbreken. (Foto's © Hélène Baron)

College Jean-Racine - Saint Brieuc (FR)

Omgeving transformeren

De reconstructie van college Jean-Racine was een kans om ook de omgeving te transformeren. Het gesloten U-vormige gebouw maakte plaats voor 2 afzonderlijke complexen waardoor er een transparante verbinding gecreëerd werd tussen Place de la Liberté en het Ty-Coat park. De centrale binnenplaats van het college wordt op die manier omringd door de het onderwijsgebouw, het restaurant en het sportcomplex.

In lijn met Agenda 21

Het vernieuwde schoolgebouw beantwoordt aan de strenge eisen van Agenda 21. Dit programma van de Verenigde Naties focust zich op duurzame ontwikkelingen in de 21ste eeuw. Zo werd niet enkel aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw, maar werden ook innoverende aspecten op vlak van bouw, leefomstandigheden van de student alsook de educatieve omgeving vooropgesteld.

Eén van de aspecten binnen Agenda 21 is een innovatie op vlak van leefomstandigheden. Een aangenaam, comfortabel binnenklimaat kan hierbij niet ontbreken. De laatste jaren werd steeds beter geïsoleerd waardoor de warmte tijdens de wintermaanden binnen bleef en er minder gestookt moest worden. Helaas heeft doorgedreven isolatie ook een keerzijde. Tijdens warme zomermaanden blijft deze warmte ook aanwezig in het gebouw. Om oververhitting tegen te gaan moet direct zonlicht op de grote raampartijen vermeden worden. Architecturale zonwering biedt hierbij soelaas! Ook behoren verblinding door de zon en vervelende reflecties op het schoolbord op die manier tot de verleden tijd. 

Architecturale zonwering tegen oververhitting

De verticale buitenzonwering DucoSun Cubic 400 geeft het gebouw door zijn rechthoekige lamellen een strakke look. De doelstelling van het gebouw vertaalt zich mede in de moderne architectuur die voor ogen werd gehouden. Wanneer de verstelbare lamellen gesloten zijn, werken ze optimaal zonwerend. De gesloten lamellen en het gevelvlak vormen op dat moment een perfecte eenheid. In de open stand komt voldoende natuurlijk daglicht naar binnen, en wordt het zicht naar buiten toe gegarandeerd.

Samengevat: een optimale combinatie van zonwering, hittebestrijding en een strakke look maakt van college Jean-Racine een ultramodern schoolgebouw van de 21ste eeuw.

 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.