DUCO & EPB

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van alle gebouwen die gekoeld of verwarmd worden. Denk maar aan ventilatie, isolatie, luchtdichtheid, verwarmingssystemen ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.

Op zoek naar E-peil verlagende oplossingen? De EPB-wijzer gidst je door slimme ventilatie- en zonweringoplossingen.

DUCO & EPB

Inwerking & toepassingsgebied

Vanaf 1 januari 2006 is bouwen en verbouwen in Vlaanderen mee bepaald door de Energieprestatieregelgeving. Er worden EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB) eisen opgelegd bij elke aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor gebouwen en werkzaamheden. De voorwaarde is wel dat in het gebouw energie verbruikt wordt om te verwarmen of te koelen ten behoeve van mensen.

EPB-eisen

    •    Thermische isolatie-eisen (maximale U-waarden en maximaal K-peil)
    •    Energieprestatie-eis (maximaal E-peil) om het energieverbruik te beperken
    •    Binnenklimaateisen (minimale ventilatievoorzieningen en beperking van het risico op oververhitting ’s zomers) om een goede binnenlucht-kwaliteit te waarborgen

Schilpeil in plaats van K-peil

Sinds 2018 zijn het K-peil en de Netto-Energiebehoefte (NEB) vervangen door het schilpeil (S-peil). En dat in bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen. Dat S-peil geeft de zuivere isolatie - en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak ...). Sinds januari 2018 moet S31 behaald worden, tegen 2021 wordt dat S28. Om ervoor te zorgen dat een woning een voldoende laag S-peil behaalt, is een luchtdichtheidstest (blowerdoor) in veel gevallen noodzakelijk.

EPB-eisen afhankelijk van factoren

Welke EPB-eisen gelden voor het project is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden (nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging …) en de bestemming van het gebouw (woongebouw, kantoor- of schoolgebouw …).

Wat is de energieprestatie van een gebouw?

De energieprestatie van een gebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op het vlak van energieverbruik. Dit verbruik hangt ondermeer af van de thermische isolatie, de ventilatie, de oriëntatie en de bezonning, de installaties voor verwarming en warm water, de eventuele zonne-energiesystemen. Bij het berekenen van de energieprestatie van een gebouw wordt het totale energieverbruik (van het gebouw en de vaste installaties) omgerekend naar het primaire energieverbruik van het gebouw, rekening houdend met de gebruikte energiedragers (stookolie, aardgas, elektriciteit …). In vergelijking met een referentiewaarde van primair energieverbruik levert dat het E-peil van het gebouw op. Door maximumeisen te stellen aan het E-peil wordt het energieverbruik van het gebouw beperkt.

Ventilatie: de norm

Een goede luchtkwaliteit is één van de basiseisen voor een gezond binnenklimaat in woningen en kantoren. Ook een goede vocht-huishouding is essentieel om de gezondheid van bewoners én gebouw te vrijwaren. Vele woningen zijn onvoldoende geventileerd als gevolg van nieuwe bouwmaterialen en betere isolatie. Om geuren, vocht en schadelijke stoffen af te voeren, is ventileren met verse lucht de aangewezen strategie om schimmelvorming en allergieën te vermijden. Sinds 1991 moet inzake ventilatie van woongebouwen voldaan worden aan de toe-, af- en doorvoervereisten die in de Belgische norm NBN D50-001 vermeld staan. De naleving van die norm zal voor nieuwbouw, en tot op zekere hoogte ook voor renovatieprojecten, verplicht worden met de invoering van de EPB-eisen voor het binnenklimaat.

Ontdek de EPB-rekenwaarden van DUCO's ventilatiesystemen via de catalogus

Zonweringoplossingen tegen oververhitting

Binnen de EPB wordt de kans op oververhitting ook berekend. Tijdens de zomer stijgt de binnentemperatuur in goed geïsoleerde, luchtdichte woningen sterk. Als het moeilijk is om de warmte af te voeren, ontstaat oververhitting. Ook grote glaspartijen met oriëntatie naar de zon zijn de schuldige bij warme, zonnige periodes. En zo geraakt een ruimte binnen gemakkelijk oververhit. De eis om de oververhitting te beperken geldt enkel voor nieuwbouw (of gelijkwaardige werken) van woongebouwen met bouwvergunningsaanvraag vanaf 01/01/2006. DUCO biedt een oplossing met een uitgebreid gamma zonwerende producten (DucoScreen Front, DucoProject overkappingen …). Voor elk project een oplossing!

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.