Hoe ventileren?

Belangrijk is dat de vervuilde lucht rechtstreeks wordt afgevoerd, zodat ze niet in andere ruimtes kan verspreid worden.

Hoe ventileren?

Isolatie = ventilatie

Vroeger was ventilatie niet nodig, door slecht sluitend schrijnwerk, het zolderluik, de rolluikkasten, etc., kwam er voldoende verse lucht de woning binnen. Dit was echter compleet onbetrouwbaar en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en leidde tevens tot grote energieverliezen. Daarom besliste de bouwsector om woningen en gebouwen steeds meer luchtdicht te bouwen, alles wordt veel beter geïsoleerd en er is minder tot geen energieverlies meer. Dit is echter nefast voor het binnenklimaat. De vervuilde lucht die binnen ontstaat kan de woning niet verlaten en een ongezonde woning wordt gecreëerd. Daarom is een goede ventilatie noodzakelijk om de toevoer van verse en gezonde lucht binnenshuis te garanderen.

Ventileren kun je op verschillende manieren, de meeste technieken zijn echter ontoereikend of pakken slechts een deel van het probleem aan. Airconditioning, bijvoorbeeld, zorgt wel voor frisse lucht maar niet voor verse. Een raam openen zorgt dan wel voor een plotse toevoer van verse lucht, maar ook voor een grote hoeveelheid koude, daardoor zal het raam snel weer gesloten worden om het energieverlies te beperken en wordt er onvoldoende geventileerd, de verse lucht die binnenkwam was lang niet voldoende en verdwijnt snel. Bovendien heeft dit grote nadelen: lawaaihinder, insecten komen binnen, het regent binnen en inbrekers krijgen vrij spel.

 

 


Ventilatiesystemen

Om het correcte ventilatiesysteem te bepalen zijn er een aantal aandachtspunten die men in het achterhoofd moet houden. Er bestaan verschillende ventilatiesystemen, elk met hun voor- en nadelen. Belangrijk is dat de vervuilde lucht rechtstreeks wordt afgevoerd, zodat ze niet in andere ruimtes kan verspreid worden. De wetgeving stelt dat er in de droge ruimtes, de leefruimtes, verse lucht moet worden toegevoerd, deze moet dan vrij kunnen circuleren via de verschillende verkeersruimtes naar de vochtige ruimtes waar er een hoge productie van vocht en geuren is en waar de vervuilde lucht vervolgens moet worden afgevoerd.

Er bestaan 4 verschillende ventilatiesystemen die zich onderscheiden op basis van de manier waarop ze de lucht gaan toe- of afvoeren. Het toe- en afvoeren van lucht kan op natuurlijke of mechanische wijze gebeuren. De natuurlijke toevoer gebeurt via regelbare roosters in ramen of muren in de droge ruimtes.

Daarbij is het van het grootste belang de roosters nooit volledig af te sluiten (behalve bij stormweer of andere calamiteiten) omdat alle voordelen van een goede (automatisch regelbare) ventilatie anders verloren gaan. Te veel of te weinig verse lucht heeft eventueel schimmelvorming als gevolg, te weinig CO2 in de lucht of onderdruk, waardoor elders in de woning lucht binnengezogen wordt.

De natuurlijke afvoer wordt geregeld via roosters in de natte ruimtes of verticale kanalen tot boven de daknok. Bij mechanische toevoer stuurt een ventilator de lucht via een kanalensysteem de woning binnen. Bij mechanische afvoer zuigt een ventilator de vervuilde lucht in de natte ruimtes af en stuurt ze via een kanalensysteem naar buiten. De doorstroom tussen de verschillende ruimtes gebeurt via doorstroomopeningen in binnendeuren en -muren.

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.