House of Tomorrow Today

Het House of Tomorrow Today (HoTT) is gestoeld op de principes van Active House, waarbij gezondheid, comfort én energiezuinigheid perfect samenvloeien. DUCO heeft dit vooruitstrevende project aangewend om haar innovaties op het gebied van Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie (VNV) te demonstreren dankzij een combinatie van twee producten: ClimaTop & DucoBox Focus.

House of Tomorrow Today

Deze zomer werd in Sterksel het House of Tomorrow Today (HoTT) opgeleverd. Dit project is voor een groot stuk gebaseerd op de principes van Active House, een visie op energie en duurzaamheid waarbij de gebruiker steeds centraal staat. Gezondheid en comfort worden hier dan ook hoog in het vaandel gedragen en dat is geen overbodige luxe. De Nederlandse gezondheidsraad luidde in haar rapport ‘Een gezond binnenmilieu in de toekomst’ vorig jaar al de noodklok over de luchtkwaliteit in Nederlandse gebouwen en woningen.

Het House of Tomorrow Today (HoTT)

DUCO kan zich volledig vinden in de principes van zowel Active House als HoTT en heeft dit vooruitstrevende project dan ook aangewend om haar innovaties op het gebied van Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie (VNV) -natuurlijke toevoer rechtstreeks via de gevel in combinatie met mechanische afvoer- te demonstreren dankzij een combinatie van twee producten: ClimaTop &
DucoBox Focus.

Gezondheid & comfort centraal
De ClimaTop is een elektronisch gestuurd ventilatierooster met interne voorverwarmingsstrip. De luchttoevoer wordt hierbij geregeld op basis van CO2-meting, wat stipuleert dat het rooster zich enkel opent wanneer het binnenklimaat ondermaats dreigt te worden en zich automatisch opnieuw sluit als de luchtkwaliteit optimaal is. Bovendien wordt er bij de ventilatiebehoefte ook rekening gehouden met de buitentemperatuur. Als die onder de 12°C zakt, treedt de interne voorverwarmingsstrip automatisch in werking om de binnenkomende lucht voor te verwarmen. Resultaat: ultiem comfort in combinatie met een gezond binnenklimaat, ofwel de twee basisprincipes van Active House/HoTT verenigd!

De DucoBox Focus staat garant voor een efficiënte mechanische afvoer van vochtige en/of vervuilde lucht dankzij de nauwkeurige CO2- en vochtmetingen in de desbetreffende ruimtes. Deze metingen gebeuren via een gepatenteerd regelkleppensysteem in de afvoerbox zelf. De afvoerdebieten van alle kleppen werden standaard door DUCO ingesteld volgens de geldende eisen, maar kunnen desgewenst ook handmatig door de installateur aangepast worden.

Natuurlijke ventilatie als een van de pijlers
Hiermee wordt niet enkel een hoogwaardig comfort gediend, maar zorgt de vraagsturing voor een zeer omzichtige aanpak van de lucht en dat resulteert in een maximale energiebesparing (EPC-winst tot 0,23).

Kwaliteit
Een hoogwaardige luchtkwaliteit (dankzij efficiënte CO2- en vochtmetingen) in combinatie met een comfortabel binnenklimaat (frisse lucht, beheersing raamventilatie, opwaartse luchtstroom dankzij coanda-effect, geen tocht…) zorgen er voor dat de bewoner zich helemaal niets hoeft aan te trekken van het binnenmilieu. Toch heeft de gebruiker, indien gewenst, altijd de mogelijkheid om zelf de ventilatie aan te sturen dankzij de esthetische bedieningsschakelaar.

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.