Expert day HVAC & renovatie

Expert day HVAC & renovatie
15/06/2017
Provinciehuis Leuven

Diepgaande studiedag, georganiseerd door Pixii en ATIC, over de laatste inzichten in HVAC bij energiezuinige renovatie van residentiële, collectieve en tertiaire gebouwen.

Omdat het aanpakken van de technische HVAC-installaties bij energiezuinige renovatiewerkzaamheden een niet te miskennen aandachtspunt is, organiseren ATIC en Pixii op donderdag 15 juni in Leuven een doorgedreven studiedag. Tijdens een inspirerend dagprogramma voor EPB-verslaggevers en voorschrijvers buigen niet minder dan tien vakexperts zich over thema’s als conditiemeting, stookplaatsrenovatie, omschakeling naar lage temperatuursregime, SWW-productie en ventilatie. Het hele gebeuren wordt gedragen door ventilatiespecialist DUCO.

Meer weten? Klik hier voor meer praktische info, het uitgebreide programma en de inschrijvingen.

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.