Marie KamphuisBorg - Groningen

De Hanzehogeschool Groningen zocht naar een manier om het binnenklimaat van de campus Marie KamphuisBorg aanzienlijk te verbeteren. Uit een rondvraag bleek immers dat heel wat studenten en medewerkers niet tevreden waren, met alle gevolgen van dien...

Marie KamphuisBorg - Groningen

Grondige renovatie Marie KamphuisBorg met intelligent ventilatiesysteem van DUCO bewijst nut

De Marie KamphuisBorg, onderdeel van de Hanzehogeschool, onderging een groot onderhoud aan de gevel. Tegelijkertijd werd beslist om ook de ventilatie aan te pakken, want het binnenklimaat liet serieus te wensen over. Het technisch adviesbureau Nijeboer-Hage uit Assen werd van bij de start bij het project betrokken om een solide oplossing te vinden voor een verbetering van het binnenklimaat. “De Hanzehogeschool wilde een prettige omgeving creëren waar het aangenaam werken en leren is. Daarvoor werden verschillende maatregelen voorgesteld in een vleugel van de campus: het aanbrengen van (semi-) transparante scheidingswanden tussen het middengebied en lokalen/kantoren, een nieuw plafond in het middengebied, een multifunctionele pantry, aanpassingen in het meubilair en de stoffering en het aanpassen van de verlichting en de ventilatie”, opent Edwin Nijeboer, die het project van dicht bij opvolgde.

 

 

“De Hanzehogeschool wilde een prettige omgeving creëren waar het aangenaam werken en leren is.”

“Er werd één vleugel in het gebouw aangepakt als pilot. We hielden voor de aanpassingswerken een enquête bij de studenten en medewerkers om de waarnemingen goed in kaart te kunnen brengen”, aldus Nijeboer. Uit deze rondvraag bleek dat meer dan 70% van de ondervraagden het binnenklimaat niet aangenaam vond. Andere vaak gehoorde klachten waren een te hoge temperatuur en een onaangename geur. 64% van de studenten gaf aan wel eens last te hebben van vermoeidheid of sufheid en schreef dit voor het grootste deel toe aan een ondermaats binnenklimaat.

 

CO2-sturing

“De keuze voor natuurlijke ventilatie lag voor de hand, aangezien balansventilatie aanbrengen in een bestaand gebouw praktisch bijna niet te realiseren valt vanwege de omvang van de kanalen. Er werd geopteerd voor een vraaggestuurde variant op basis van CO2. ”In elk lokaal is er een sensor voorzien die de binnenluchtkwaliteit monitort. Van zodra het CO2-gehalte te hoog dreigt op te lopen, worden de ventilatieroosters automatisch verder open gestuurd zodat er meer verse lucht binnenkomt en het binnenklimaat opnieuw optimaal wordt. Bij correcte CO2-waardes, sluiten de roosters zich opnieuw. Het voordeel is dat de ruimten die leeg zijn, niet (onnodig) worden geventileerd. Ruimten met een hogere bezetting worden juist meer geventileerd. “De meerinvestering van CO2 gestuurd ventileren ten opzichte van ongeregeld ventileren laat zich in ongeveer 3 jaar terugverdienen. Dankzij de vraaggestuurde werking wordt immers ongeveer 40.000 m³ gas bespaard en 4.000 kWh elektriciteit, wat neerkomt op ongeveer een besparing van 21.000 euro. Bovendien is het gasverbruik na de renovatie met een derde gedaald.”

 

De concrete invulling van de vraaggestuurde ventilatie gebeurde door het DucoTronic System Wired. Dit Vraaggestuurde Natuurlijk Ventilatiesysteem werd via Modbus gekoppeld aan het centrale gebouwbeheerssysteem van Marie KamphuisBorg waardoor alle waarden per lokaal heel eenvoudig uitgelezen kunnen worden: temperatuur, CO2-gehalte, stand van de roosters. Bovendien kan er ook bijgestuurd worden en waar nodig en kunnen er echte ventilatieprincipes opgezet worden door bijvoorbeeld de ventilatie aan te sturen tijdens de vakantieperiodes om het gebouw een keer per dag volledig te ventileren.

 

Comfort

Het comfort werd in het schoolgebouw nog extra verhoogd door te kiezen voor ventilatie en zonwering in één product: de DucoTwin. Alle ramen, behalve die aan de noordzijde, werden voorzien van externe doekzonwering om de zonnehitte buiten te houden en een aangenaam binnenklimaat te creëren.

“Op de vraag of de medewerkers vonden dat het binnenklimaat beter was, antwoordde 100% ‘ja’.”

Het resultaat van het testproject mocht er best zijn. “Na de renovatie van die ene vleugel, hebben we opnieuw een enquête afgenomen, bij zowel medewerkers als studenten, om te zien wat de voornaamste bevindingen waren. Op de vraag of de medewerkers vonden dat het binnenklimaat beter was, antwoordde 100% ‘ja’. 93% van hen vindt het binnenklimaat nu aangenaam, in vergelijk met 22% voordien. Ook bij de studenten klinkt eenzelfde verhaal: 86% vindt het binnenklimaat aanzienlijk verbeterd en de gezondheidsklachten worden niet langer aan het binnenklimaat gekoppeld”, vervolgt Nijeboer. “Deze positieve resultaten leidden er toe dat het hele gebouw verder onder handen werd genomen. Met succes, want als je voor en na vergelijkt, kun je enkel concluderen dat het binnenklimaat de grote winnaar is.

 

Signalen uit Marie KamphuisBorg:

 "Logische keuze voor natuurlijke ventilatie"

Ook uit de Hanzehogeschool zelf weerklinken positieve signalen over het DucoTronic System Wired. Peter Vaas, die op de afdeling Vastgoed werkt en optrad als projectleider bij de verbouwingen, toonde zich al een voorstander van vraaggestuurde ventilatie. “CO2-gestuurde ventilatie is een interessante technische ontwikkeling. Voor een goed binnenklimaat moet je immers voldoende ventileren om te voorkomen dat het CO2-gehalte te hoog wordt en dat mensen daar bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgen. De bezettingen in de ruimtes zijn echter erg wisselend en de ventilatiebehoeftes daarmee ook. Met een CO2-regeling kan per ruimte naar behoefte geventileerd worden”, aldus Vaas.

 

“De grondige renovatie zorgde er voor dat we konden ingrijpen in de gevelvertrekken om ventilatieroosters aan te brengen. De installatie van een airconditioning was niet wenselijk. Hoe minder er kunstmatig ingegrepen wordt, hoe beter. De keuze voor natuurlijke ventilatie is dan ook logisch. Er is echt wel een aanzienlijke verbetering voor en na merkbaar. Kortom, we zijn tevreden”, besluit Vaas.

Ook renovatieplannen? Ontdek hoe we dat bij DUCO op een slimme manier aanpakken.

 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.