Partnership met Howest voor bachelorproeven binnenklimaat

Partnership met Howest voor bachelorproeven binnenklimaat
20/10/2014

Duco heeft een partnership afgesloten met Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) om mee invulling te geven aan de bachelorproeven ‘binnenklimaat’ binnen de richting Toegepaste Architectuur. Op die manier willen zowel Duco als Howest de praktijk gerichte opleiding met het bedrijfsveld verenigen.

“De samenwerking met Hogeschool West-Vlaanderen is tweeledig”, opent Dimitri Nicoli, responsible Belgium architects & development voor Duco. “Enerzijds gaan wij de studenten begeleiden en kennis bijbrengen op het vlak van klimatisatie & ventilatie op basis van onze jarenlange ervaring in de praktijk. Anderzijds zullen de studenten voor ons onderzoek doen naar luchtkwaliteit in gebouwen. Op die manier willen we het onderwijs niet enkel kennis laten maken met onze producten. De studenten zijn immers de medewerkers van morgen en geven ons een frisse kijk op nieuwe technieken. Het wordt een kruisbestuiving van kennis en knowhow tussen het onderwijs en de bedrijfswereld”, klinkt het.

Logische wisselwerking
Pieter Vandewalle, zelf architect en lector Toegepaste Architectuur bij Howest, wijst ook op het belang om bedrijven bij bachelorproeven te betrekken. “De student werkt tijdens de bachelorproef met de nodige vorm van autonomie, creativiteit en met veel ruimte voor eigen initiatief rond een complex en gespecialiseerd beroepsprobleem. De professionele bachelor onderscheidt zich daarbij door de concrete toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie van het werkstuk. Een nauwe samenwerking met het werkveld is hier dus een absolute must. Deze wisselwerking leidt tot directe jobkansen en zorgt dat de knowhow van zowel producenten als werkgevers doorstroomt naar het onderwijs.”

“Deze samenwerking wordt een kruisbestuiving van kennis tussen onderwijs en bedrijfswereld”De keuze voor het thema ‘binnenklimaat’ lag voor beide partijen voor de hand. “Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk begrip in de bouwsector. Wij hebben het echter liever over slim bouwen, waarbij energie slechts één van de aspecten is die in rekening wordt gebracht”, aldus Vandewalle. “De zoektocht naar kwaliteit van het binnenklimaat is binnen deze integrale duurzaamheidsbenadering een belangrijk thema, aangezien de gezondheid van de gebruikers hier rechtstreeks mee samenhangt. Met deze bachelorproeven willen we oplossingen aanreiken die onmiddellijk bruikbaar zijn voor zowel gebruiker, ontwerper als producent.”