Ecodesign-richtlijn voor ventilatieproducten per 1 januari van kracht

Ecodesign-richtlijn voor ventilatieproducten per 1 januari van kracht
11/12/2015

Wie kent vandaag de dag niet de energielabels op wasmachines, diepvriezers en andere elektrische apparaten? Het is inmiddels een vertrouwd beeld geworden dat niet alleen de consument, maar ook de installateur al enige tijd wijst op de energieprestatie, efficiëntie en milieuvriendelijkheid van producten in woningen.

Elektrische toestellen voldoen vandaag de dag aan de zogenoemde Europese Ecodesign-richtlijn. Ventilatieproducten daarentegen vormen -nu nog- de uitzondering op de regel, maar daar komt per 1 januari 2016 verandering in.

Ecodesign stelt minimale eisen aan energieprestaties van producten. Voor producten waar de consument mee in aanraking komt, zijn fabrikanten verplicht om een energielabel te publiceren. Na cv-ketels en warmtepompen dient er nu ook in de verpakking van ventilatie-units, bestemd voor woningbouw, een dergelijk label te worden meegestuurd. Dit betekent dat er binnen de genoemde productgroepen alleen nog maar Ecodesign-conforme ventilatieproducten zullen verkocht worden.

De nieuwe richtlijnen
Het energielabel is ontworpen om zowel de consument als de installateur de energie-efficiëntie en prestatie van het toestel te helpen begrijpen. Zo geeft het label informatie over onder meer het type en de functie van het toestel, het geluidsvermogen en het maximale debiet, maar zegt het weinig over het werkelijke energieverbruik van het ventilatiesysteem. Diverse factoren zoals de graad van (zonale) regeling van de luchtafvoer en het niveau van vraagsturing worden bij het bepalen van het energielabel immers buiten beschouwing gelaten.

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving biedt Duco de nodige ondersteuning waar nodig is. Niet alleen zal het energielabel worden aangebracht op de ventilatieproducten die getoond worden op onder meer beurzen en wandborden. Ook worden de juiste labels voor het betreffende ventilatiesysteem vanaf 1 januari 2016 bij onze twee mechanische afvoerventilatoren, de DucoBox Silent en de DucoBox Focus, geleverd, inclusief een productkaart met technische specificaties. Belangrijk voor installateurs is echter dat de klasse op de energielabels in al hun publicaties zoals een offerte of webpagina tekstueel dient te worden vermeld.

Concreet zullen Duco’s afvoerventilatoren, mits gebruik van minstens twee box- of ruimtesensoren en voorzien van klepsturing, het B-label toegekend krijgen. Bij een nominaal afvoerdebiet van 225 m3/u werd het elektrische vermogen van de DucoBox vastgelegd op 43 Watt. Op het gebied van elektrisch verbruik scoren Duco’s afvoerboxen dus beduidend beter dan systemen die ventileren volgens het principe van Systeem D.

Bij Duco kiezen we dan ook niet tussen betaalbaar comfort en energiezuinigheid. Beide gaan bij ons hand in hand. Dat is wat ons betreft geen tegenstrijdigheid, maar een uitdaging die Duco elke dag opnieuw aangaat!