Swingend seminar over Binnenklimaat scoort

Swingend seminar over Binnenklimaat scoort
18/06/2019

‘Een swingend seminar met duidelijke en begrijpelijke informatie.’ Zo klinkt een van de lovende reacties over DUCO’s seminar met als titel ‘Binnenklimaatdoelstellingen 2020? Een gezonde kijk!’. Met meer dan 150 aanwezigen op twee locaties kan DUCO tevreden terugblikken op dit kennis- en netwerkevent.

Op 11 en 13 juni begaven een ruime groep van voorschrijvende partijen en andere stakeholders zich respectievelijk naar AuditoRium4 in Gent en naar het LITC bij Nikes Europese Logistieke Campus in Laakdal voor wat een boeiende namiddag beloofde te worden. Vertrekpunt was het Binnenklimaat. Drie gastsprekers behelsden DUCO’s facetten, namelijk Gezondheid, Comfort en Energiezuinigheid.

Indoor Air Quality centraal

Dr. Marianne Stranger verklaarde het seminar voor geopend met een voordracht over Indoor Air Quality. Zo bracht ze het publiek bij dat de luchtkwaliteit afhankelijk is van drie factoren: buitenluchtkwaliteit, gebouwschil – waarvan ventilatie en isolatie belangrijke onderdelen zijn – en binnenbronnen.

Vóór 2006 waren gebouwen met natuurlijke tocht, verluchting … een logisch gegeven. Sinds dat jaar is er sprake van de bouw van gebouwen met dikkere isolatiepakketten en dus een grotere luchtdichtheid. Op die manier is de nood aan mechanische ventilatie gegroeid. ‘Hoe beter je ventileert, hoe meer polluenten je afdrijft en hoe beter je je binnenmilieu maakt’, verzekerde Stranger.

Voorkomen beter dan genezen

Met de woorden ‘2,2 miljoen inwoners hebben astma ten gevolge van een slecht binnenmilieu in hun woning’ nam dr. ir. Tom Geens de aanwezigen op sleeptouw. Tijdens zijn uiteenzetting over de impact van Indoor Air Quality op het welzijn van de mens wees hij erop dat er in een gebouw een compromis moet zijn tussen ventilatie en energie-efficiëntie. Enkel zo worden klachten als allergieën, astma en eczeem vermeden. Complexen met een hoge isolatiegraad en dus een laag energieverbruik smeken met andere woorden om een degelijk ventilatiesysteem.

 

 

Een en al oor

Met gespitste oren luisterden de toeschouwers naar de uiteenzetting van audioloog Bart Vinck over akoestisch comfort. Zo maakte de professor duidelijk dat lawaai invloed heeft op alle aspecten van de gezondheid. Hij nam ons mee in de gevaarlijke wereld van geluid: ‘De invloed van infrasone geluiden wordt al te vaak onderschat. Je hoort ze vaak niet, maar ze brengen wel negatieve gevolgen met zich mee zoals vermoeidheid en verminderde concentratie. Denk maar aan de laag frequente signalen van windmolens, airconditioning, ventilatie … Een geluidsveilige omgeving is dan ook van groot belang. Het is daarom cruciaal dat bedrijven dit in hun aanpak naar voren schuiven. Daarvan is DUCO een modelvoorbeeld.’

Energiezuinigheid

Als laatste maakte Dirk Stevens als sales manager Belgium bij DUCO duidelijk hoe DUCO’s oplossingen op vlak van ventilatie en zonwering bijdragen tot een optimaal binnenklimaat. Stevens legde de nadruk op energiezuinigheid. Aan de hand van een recente nieuwbouwwoning illustreerde hij de impact van bepaalde DUCO producten op het E-peil. Daar resulteerde een C-systeem, met vraagsturing op toe- en afvoer, in combinatie met doekzonwering in een E-niveau van 23.

Na al deze kennis te hebben opgeslorpt, konden de aanwezigen nakaarten tijdens de netwerkreceptie en gingen zo met een voldaan gevoel huiswaarts. ‘Voor herhaling vatbaar’, klonk het.

 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.