DucoBox Energy Premium

DucoBox Energy Premium

Het stilste systeem D van Europa!

Energiezuinigheid wordt een steeds belangrijker gegeven en energiezuinige passiefhuizen zullen steeds vaker in ons straatbeeld verschijnen. In de strijd tegen de aanscherping van de energienormen vormt de DucoBox Energy Premium als balansventilatietoestel met warmterecuperatie een belangrijk wapen.

De DucoBox Energy Premium maakt deel uit van The Energy Family!

Bij balansventilatie voert het toestel mechanisch verse lucht toe aan de woning en voert het vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij is er sprake van warmterecuperatie uit de afgevoerde lucht en wordt deze warmte overgedragen aan de toegevoerde lucht. 

De DucoBox Energy Premium is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een toe- en afvoerkanaal naar de woning aangesloten (ETA en SUP).

Het is de combinatie van drie specifieke kenmerken die deze WTW-unit zo uniek maakt:

1. Ventilatiesysteem D met 2-zonesturing 

De DucoBox Energy Premium is zowel verkrijgbaar in een 1-zone als een 2-zone variant. Door de unit optioneel van een geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing op basis van CO2, vocht en tijd te voorzien, wordt een optimaal energetisch rendement bereikt. De dag- en nachtzone worden immers via een ingebouwde klep afzonderlijk aangestuurd, wat de hoogste EPB-reductie en een groen A+ energielabel met zich meebrengt.

Ontdek de voordelen van zonale ventilatie 

Het voordeel van geïntegreerde sturing zit hem in het handige plug & play concept: er is enkel basisbekabeling nodig voor de voeding van de ventilatiebox. Extra elektronica tussen de WTW-unit en een externe klep zijn bij de DucoBox Energy niet nodig. 

2. Automatische inregeling van de ventilatie-unit

De automatische inregeling, waarbij de meet- en regeltechniek gestoeld is op de principes van inregeling op constante druk, biedt steeds een 100%-garantie op een kwalitatief eindresultaat en vertaalt zich in een besparing van 50% op de inregeltijd voor de installateur. Voor een standaard inregeling betekent dit al snel een besparing van € 40 op de installatiekost.

3. Akoestisch comfort door stilste toevoergeluid

Ook aan het akoestische comfort voor de bewoner is gedacht. Onafhankelijke tests tonen aan dat het geluidsvermogen aan de toevoerzijde zo laag is dat de DucoBox Energy Premium als het stilste Systeem D van Europa kan worden beschouwd (55 dB bij 325 m³/u).

Compleet ventilatiesysteem met DucoBox Energy Premium

DUCO Energy Premium System Systeem D

Bij nieuwbouw en renovatie zorgt dit gebalanceerd D-ventilatiesysteem voor een mechanische toe- en afvoer. Hierbij wordt de warmte uit de ventilatieretourlucht aan de verse toevoerlucht overgedragen. De unieke 2-zonesturing (optioneel) op basis van CO2, vocht en tijd zorgt voor ventilatie enkel waar en wanneer dat nodig is. Het Duco Energy Premium System is een energiezuinig ventilatiesysteem met een groen A+ energielabel en de hoogste EPB-reductie

  • Afvoer: zonale ventilatiebox DucoBox Energy Premium (325 of 400 m³/h)
  • Toevoer: mechanisch via luchtkanalen

 

Ontdek meer info over deze configuratie

DucoBox Energy Premium filters vervangen?

Voor een goede werking van het ventilatiesysteem moeten de filters in de DucoBox Energy Premium moeten om de 3 maanden gereinigd worden en om de 6 maanden vervangen worden. Raadpleeg de onderhoudsinstructies voor meer info. Filters nodig? Bel naar +32 58 33 00 33.

Downloads
TECHNISCHE DOCUMENTATIE
 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.