DUCO Start-Up Service

Als installateur zorgt u voor de perfecte installatie en montage. Vervolgens komt DUCO op de proppen voor de afwerking. Met een correcte opstart en inregeling voor de hele woning als resultaat.

DUCO Start-Up Service

DUCO Start-Up Service

Speciaal voor u als installateur: twee nieuwe DUCO-diensten

De DUCO productspecialist zorgt voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem.

OPTIONEEL: DUCO verzorgt het officiële ventilatieprestatieverslag voor het EPB dossier

Als installateur zorgt u voor de perfecte installatie en montage. Vervolgens komt DUCO op de proppen voor de afwerking. Met een correcte opstart en inregeling voor de hele woning als resultaat.

Waarom kiezen voor de DUCO Start-Up Service?

 • Een gegarandeerde werkingsgarantie na correcte inregeling.
 • Een volledig administratieve ontzorging voor Ventilatieprestatieverslag (VPV) en EPB.
 • Tastbaar installatie-advies bij probleemsituaties.

Kort samengevat: samen bundelen we onze knowhow. En zo loodsen we uw eindklant zo duurzaam mogelijk richting een gezond binnenklimaat!

 1. Opstart en inregeling van het ventilatiesysteem

  • Onze DUCO productspecialist voorziet de correcte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem:
   • Hij/zij stemt alle zonekleppen / bedieningen en Tronicroosters op elkaar af.
   • Hij/zij regelt de toe-en afvoerventielen per ruimte in, zoals bepaald in het EPB-dossier.
   • Hij/zij regelt de box af om zo tot het optimale rendement/verbruik voor de woning te komen.
   • Hij/zij overhandigt het meetverslag met de ingeregelde debieten.
 2. DUCO Ventilatieprestatieverslag (optioneel – wordt enkel aangeboden in combinatie met Opstart & Inregeling)

  • Onze erkende DUCO ventilatieverslaggever voert een complete debietmeting doorheen de woning uit (toevoer, afvoer, doorvoer).
  • Er wordt een officieel verslag (conform STS-P 73-1) opgemaakt en opgeladen bij het EPB-dossier bij het betrokken kwaliteitskader (BCCA of SKH).

  Dit officiële dossier is een samenvatting van de volledige prestatie van het ventilatiesysteem. En bevat alle info rond gemeten debieten, roosters, doorvoeropeningen … Dit verslag is een essentieel onderdeel om het EPB-dossier af te ronden.

Prijzen DUCO Start-Up Service

Solo

(opstart & inregeling)

€ 195 excl. btw

DUCO Start-Up Service - Opstart + Inregeling
 • De DUCO productspecialist zorgt voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem.

Combi

(opstart & inregeling + ventilatieprestatieverslag)

€ 335 excl. btw

DUCO Start-Up Service - Opstart + Inregeling + Verslag
 • De DUCO productspecialist zorgt voor de perfecte opstart en inregeling van het ventilatiesysteem.
 • DUCO verzorgt het officiële ventilatieprestatieverslag voor het EPB-dossier.

Vanaf 5 DUCO systemen op dezelfde site: 20% korting

Vervolginterventie

(In het geval dat een installatie of meting niet correct uitgevoerd werd, als gevolg van oorzaken buiten DUCO om)

 • € 135 (omvat forfaitaire interventieduur van max. 2 uur).
 • Extra interventietijd wordt bijgefactureerd tegen 65€/u excl. btw

Voorwaarden

 1. De ventilatiebox is volledig geplaatst en correct aangesloten op het kanaalstelsel. De box is correct aangesloten op het stroomnet. Het kanaalstelsel is volgens de regels van de kunst opgebouwd (zowel toe-als afvoer). Zie o.a. de 10 DUCO-installatietips … DUCO is niet verantwoordelijk tot het correct werken van een installatie waar externe factoren (i.e. onvolkomendheden in het kanalenstelsel) een correcte inregeling onmogelijk maken.
 2. Het ventilatievoorontwerp met de vereiste debieten per ruimte is ter plaatse aanwezig.
 3. Alle nevencomponenten zijn geplaatst: bedieningen, ventilatieroosters bij systeem C en de af- en toevoerventielen.
 4. Alle componenten zijn op veilige wijze toegankelijk voor het manipuleren en het meten. Toe-en afvoerventielen zijn correct en volgens de regels van de kunst (lees: meetbaar!) geplaatst. Niet meetbare ventielen worden niet meegeteld bij de ventilatieverslaggeving.
 5. Alvorens het ventilatieprestatieverslag op te stellen, moet DUCO door de EPB-verslaggever als ventilatieverslaggever aangesteld worden. Dat gebeurt op de website van het betrokken kwaliteitskader (SKH of BCCA). Op die manier zijn alle benodigde gegevens, zoals werflocatie, ventilatievoorontwerp … voorhanden. Na toewijzing krijgt DUCO een automatische melding. Pas dan kan de afspraak effectief doorgaan en kan het meetverslag geüpload? worden.
 6. De werf is geopend en toegankelijk op het uur van de afspraak. De contactpersoon bevindt zich ter plaatse.

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.