Ventileren & Renoveren

‘Vastgoed, het betere spaarboekje’ is een vaak voorkomende uitspraak. Logisch, want in de huidige economische tijden, waarin het klassieke spaarboekje nauwelijks nog iets opbrengt en de rentevoet op hypothecaire leningen een historisch dieptepunt heeft bereikt, blijft investeren in uw eigen woning de best uitgekiende belegging. Door te renoveren of zelfs te ‘BENOveren’ (BEter reNOveren), boekt u meteen een blijvende meerwaarde en ook uw gezin vaart er wel bij. Het is immers de ideale gelegenheid om de ventilatie te verbeteren, met een gezond, comfortabel én energiezuinig binnenklimaat tot gevolg!

Ventileren & Renoveren

Wie vandaag de dag een blik werpt op de Vlaamse huizenmarkt, kan haast niet meer naast de schrijnende taferelen kijken die de gezondheid én het comfort van de bewoners in kwestie sterk in gevaar brengen. Bovendien hebben nog heel wat woningen af te rekenen met energieverlies. De feiten zijn er en liggen zwart op wit op tafel. Dat er 200.000 woningen van de bijna drie miljoen die Vlaanderen telt in een te slechte staat zijn om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen, legt de pijnpunten binnen ons woningbestand meedogenloos bloot. 

BENOveren loont!

Een grondige renovatie, waarbij er uitgebreid aandacht wordt besteed aan de toepassing van dikkere isolatiepakketten voor een lager E-peil, dient zich dan ook sterk aan. Meer nog! Wie verstandig is, wacht niet langer om aan de ‘BENOvatie’ van zijn woning te beginnen.

IK BENOVEERNiet enkel levert u zo een actieve bijdrage aan de doelstelling om tegen 2050 elke woning even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Tevens biedt een geBENOveerde woning heel wat voordelen. Een lagere CO2-uitstoot, lagere energiekosten en een hoger wooncomfort zijn slechts enkele voorbeelden. Wist u daarnaast dat de Vlaamse overheid een korting of zelfs een volledige vrijstelling op de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar verleent bij isolatie van minstens 75% van de buitenschil? Mooi meegenomen, niet?

Ontdek het volledige pakket oplossingen voor renovaties.

 

 

Stille, slimme én energiezuinige ventilatie

Wie echter de stap zet naar een gezonde en energiezuinige (BEN-)woning ontdekt al snel dat er meer bij komt kijken dan een degelijke isolatie. Naast een goede luchtdichtheid en andere energetische maatregelen vormt ook vraaggestuurde ventilatie een essentiële schakel. Dankzij vraaggestuurde ventilatie wordt de toegevoerde buitenlucht geregeld in functie van de behoefte en wordt het energieverlies beperkt.

Bij renovatiewerkzaamheden komt er nog een extra aandachtspunt bij: de beperkte beschikbare ruimte om een ventilatiesysteem te installeren. Daarom wordt veelal gekozen voor Systeem C met vraagsturing. Met het Duco Comfort Plus System, dat garant staat voor stille, slimme én energiezuinige ventilatie, speelt DUCO naadloos op het ‘BENOveren’ verhaal in.

De ventilatie bij dit Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem gebeurt via zelfregelende ventilatieroosters in de gevel en wordt tevens aangestuurd door een intelligent regelkleppensysteem in de uiterst stille DucoBox Focus dat metingen uitvoert op basis van het CO2- en vochtgehalte. Elke aansluiting kan voorzien worden van een regelklep (CO2 of Vocht Regelklep) voor meting in de luchtstroom. Bij toepassing van een extra CO2 Ruimtesensor in de master bedroom is een gunstige reductiefactor (0,79) gemakkelijk haalbaar, wat zich vertaalt in een gezond binnenklimaat en een aanzienlijke energiewinst, zonder dat de bewoner ook maar iets hoeft te doen.

De combinatie van een minimale investering, compacte afmetingen, installatiegemak en het strakke design maakt van het Duco Comfort Plus System hét renovatie- of BENOvatiesysteem bij uitstek!

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.