De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) - Amsterdam

Het succesrecept van dit elektronisch ventilatierooster wordt gecreëerd door de combinatie van natuurlijke ventilatie, buitenzonwering en elektronische sturing op basis van CO2.

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) - Amsterdam

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) onderging een grondige renovatie. Ook DUCO droeg z’n steentje bij en zorgde voor een puik binnenklimaat in de onderwijsruimtes via elektronisch gestuurde ventilatieroosters in combinatie met buitenzonwering.

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) voor internationaal onderwijs is een school waar 900 leerlingen tussen 4 en 18 jaar school kunnen gaan. Naast deze onderwijsinstelling zijn er nog 13 andere Amsterdamse Esprit Scholen. Zowel leerlingen uit het basis- als het voortgezet onderwijs volgen hier school.

De school kreeg onlangs een nieuwe huisvesting. Het bestaande gebouw uit 1959 voldeed immers niet meer aan de vereisten en daarom werd het schoolgebouw in 2018 grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Vanaf heden voldoet het aan de eisen van onderwijshuisvesting en duurzaamheid. 

Toevoer frisse lucht

Aangezien een gezond binnenklimaat de leerprestaties met 23 % verbetert, was het van belang om binnen dit project hieraan aandacht te besteden. Om de klaslokalen te voorzien van een uitstekend binnenklimaat heeft DUCO gezorgd voor een vraaggestuurd systeem dankzij de TronicTwin 120. Het succesrecept van dit elektronisch ventilatierooster wordt gecreëerd door de combinatie van natuurlijke ventilatie, buitenzonwering en elektronische sturing op basis van CO2. Door de CO2-detectie wordt enkel voor frisse lucht gezorgd wanneer dat nodig is.

De slimme ventilatieroosters zijn onzichtbaar achter de zonweringelementen in de gevel geplaatst. Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde.

Een leeromgeving moet gezond zijn zodat zowel de leerkracht als de leerlingen op elk moment van de dag het beste uit zichzelf kunnen halen. Vanaf heden is dat in deze school het geval!