Strakke villa - Koksijde

Verzekerd zijn van een optimale luchtkwaliteit in de woning en tegelijk geen geluidshinder ondervinden van een natuurlijk ventilatiesysteem? De familie Van Praet legde de vraag voor aan DUCO die een totaalconcept van Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie voorstelde. Het DucoTronic Plus System om precies te zijn. Een installatievriendelijk systeem dat onlangs een update onderging met de komst van het nieuwe elektronisch gestuurde ventilatierooster TronicVent.

Strakke villa - Koksijde

"Vroeger beschikten woningen al over een ventilatiesysteem avant la lettre", vertelt Dirk Stevens, Sales Manager bij DUCO Ventilation & Sun Control. "De verse lucht kwam ongecontroleerd via spleten binnen. De vervuilde lucht verdween opnieuw op dezelfde manier. Omdat we nu zo goed isoleren en luchtdicht bouwen is een ventilatiesysteem verplicht bij nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties.” 

Zonaal ventileren = comfort maximaliseren

Want DUCO’s ventilatiesystemen zijn al lang geen gewone ventilatiesystemen meer. Zonaal en dus per ruimte ventileren, naargelang de nood, staat voorop. Slimme zonesturing op basis van CO2- en vochtmeting verbetert het akoestisch comfort. En is energiebesparend.

Laagste reductiefactor in de markt

De keuze is uitgegaan naar het vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesyteem: het DucoTronic Plus System. De ultieme vorm van natuurlijke ventilatie. De toevoer van verse lucht gebeurt via de elektronische toevoerroosters TronicVent, de afvoer gebeurt mechanisch via de ventilatie-unit DucoBox Focus. Met een reductiefactor tot 0,35 kan dit systeem tellen als E-peilverlagende ventilatieoplossing binnen systeem C.

Ventileren zonder zorgen

"Met dit systeem is er geen tussenkomst van mijn kant nodig", vertelt Van Praet. "Dat klopt", beaamt Stevens. "De TronicVent ventilatieroosters gaan door de slimme vraagsturing op basis van CO2- en temperatuurmetingen automatisch open en dicht. Zo vindt ventilatie enkel plaats waar en wanneer nodig. En omdat elk rooster standaard is voorzien van akoestische mousse is een stille werking verzekerd. ”

Stevens gaat verder: “De vocht- en CO2-regelkleppen van de DucoBox Focus voeren de vervuilde lucht automatisch af, als de CO2-waarden oplopen. Met andere woorden: ventilatie gebeurt enkel waar en wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. Zodra het binnenklimaat opnieuw optimaal is, sluiten de regelkleppen zich automatisch. Zo wordt onnodige energieverspilling voorkomen en ben je als bewoner volledig op je gemak."

Toevoerrooster en ventilatiebox zijn installatievriendelijk

De TronicVent is een installatievriendelijk rooster dat snel en eenvoudig gemonteerd wordt op ramen van 60 tot 215 mm diep. De elektronische sturingsunits zijn achteraf makkelijk in te klikken. Bij dit ventilatiesysteem zijn de benodigde luchtkanalen tot een strikt minimum beperkt dankzij sturing op de toevoer.

Ook de installatietijd bij de DucoBox Focus is kort. De ventilatiebox regelt de kleppen zeer snel en efficiënt in. De afvoerdebieten van alle kleppen zijn standaard door DUCO vooraf ingeregeld volgens de geldende eisen per ruimte, maar kunnen desgewenst ook handmatig door de installateur aangepast worden. Ook de automatische inregeling van de DucoBox Focus via de Duco Installation App zorgt voor een eenvoudige inregeling met een grote tijdswinst.

Onzichtbare plaatsing en onhoorbaar systeem

"Het fijne voor ons als bewoners is dat we het ventilatiesysteem noch horen, noch zien", getuigt Van Praet. De ventilatieroosters bevinden zich onopvallend op het raamprofiel en één van de twee geplaatste ventilatieboxen is terug te vinden in de valse wand van het toilet.

Prof. dr. Bart Vinck: "Mensen zijn er vaak niet van op de hoogte dat veel ventilatiesystemen lage frequenties geluid produceren. Die zijn het meest hinderiljk voor het lichaam. Ze veroorzaken effecten als een sneller kloppend hart, stijgende bloeddruk ... Als je hieraan langdurig blootgesteld wordt, word je ziek. Daarom is het belangrijk om voor een ventilatiesysteem met een stille werking te kiezen. Stevens vult aan: "Akoestisch comfort is uitermate belangrijk. Hieraan hecht DUCO de nodige aandacht. Ook dit ventilatiesysteem speelt hierop in met een akoestische bodemplaat, doppen … Op die manier is een fluisterstil systeem en dus een goede nachtrust gegarandeerd."

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.