Wat verbruikt mechanische ventilatie?

Wat verbruikt mechanische ventilatie?
17/05/2023

Mechanische ventilatie gebeurt de ganse dag door en heeft dus impact op je energiefactuur. Hoeveel stroom verbruikt een ventilatiesysteem van DUCO? Wat is de zuinigste mechanische ventilatie? De antwoorden vind je in deze blog.

Het energieverbruik van een mechanisch ventilatiesysteem meten we via kilowatt/uur per jaar, ofwel kWh/a. Met dit cijfer bekijk je dus hoeveel kWh je toestel verbruikt en dat reken je om op jaarbasis.

Natuurlijk is het onmogelijk om je exacte verbruik op voorhand te berekenen. Een ventilatiesysteem heeft bijna altijd drie standen die een verschillende hoeveelheid lucht verplaatsen, afhankelijk van hoe het toestel is ingeregeld. Deze drie standen vergen een verschillend toerental van de ventilator en verbruiken dus ook anders.

Daarnaast zijn er ook heel wat factoren die het energieverbruik van je mechanische ventilatie beïnvloeden en spelen sensoren een belangrijke rol wanneer het gaat om energiebesparing.

En hoeveel stroom verbruikt mechanische ventilatie van DUCO precies?

Het uitgebreide antwoord vind je verder in deze blog, maar we vatten het graag ook voor je samen.

Kort door de bocht is dat voor een eenvoudig C-systeem zoals de DucoBox Silent Connect 120,2 kWh/a. Deze installatie omvat manuele bediening zonder sensoren. Een D-systeem, zoals de DucoBox Energy Premium, verbruikt 258,1 kWh/a.

Door middel van vraagsturing en sensoren kan je het verbruik van een ventilatiesysteem verlagen. Bij de DucoBox Silent Connect met CO2 sensoren daalt het stroomverbruik tot 50,8 kWh/a. Een DucoBox Energy Premium daalt naar een stroomverbruik van 112,4 kWh/a.

 

Dit lees je verder in deze blog:

 

Factoren die het stroomverbruikverbruik van mechanische ventilatie beïnvloeden

Het energieverbruik van een ventilatiesysteem is afhankelijk van de werking doorheen het jaar. Daarnaast spelen factoren zoals de grootte van de te ventileren ruimtes, het type installatie en het gedrag van de gebruiker een rol.

1.     Woonoppervlakte

Een evidente factor, maar niet te negeren. De omvang van de woning en de te ventileren ruimtes erin heeft een grote invloed op het verbruik van mechanische ventilatie.

Ventilatiesystemen voeren lucht af uit de woning door middel van een kanalenstelsel dat verspreid ligt doorheen het gebouw. Logischerwijs zorgt een grotere woning voor een uitgebreider kanalenstelsel. Langere afstanden om te overbruggen betekent dat het ventilatiesysteem meer zal moeten werken om de gewenste luchtafvoer te behalen.

2.     De installatie

Ook de manier waarop het ventilatietoestel geïnstalleerd werd bepaalt het uiteindelijke stroomverbruik per jaar.

Daarbij is de aanleg van het kanalenstelsel cruciaal. Te veel flexibele kanalen ten opzichte van starre kanalen veroorzaakt weerstand, waardoor de ventilatie unit harder moet werken en dus meer zal verbruiken.

Daarnaast kan een te nauwe diameter van het kanaal een gelijkaardig effect veroorzaken. Vooral op de uitblaas waar alle afgevoerde lucht de woning verlaat, zal een te nauwe diameter als het ware fungeren als een rem op de hele installatie. Hierdoor verbruikt de mechanische installatie aanzienlijk meer.

Het stroomverbruik van het ventilatiesysteem beperken? Volg onze tips voor het installeren van een residentiëel ventilatiesysteem C en ventilatiesysteem D.

3.     Bewonersgedrag

De laatste factor wordt vaak over het hoofd gezien: het gebruikersgedrag. Dan spreken we niet enkel over direct gebruik, maar ook indirect gebruik.

Uiteraard heb je als bewoner van een woning controle over het ventilatiesysteem. Bij installaties zonder sensoren ligt de activatie van het toestel volledig in handen van de gebruiker. Als er nooit gevraagd wordt om te ventileren zal het toestel een basisniveau aanhouden dat zeer weinig energie verbruikt. Dat heeft natuurlijk invloed op de luchtkwaliteit in de woning, net zoals het volledig uitzetten van je ventilatiebox.

Maar zelfs met sensoren heeft indirect gedrag van de bewoners invloed hebben op het stroomverbruik van een systeem D of een systeem C. Een douche van tien minuten met lauw water produceert minder vocht dan een hete douche van een halfuur. De watertemperatuur en de douchetijd heeft dus ook een invloed op de activatie van het toestel.

Daarnaast produceert een gezin van drie produceert minder CO2 dan een gezin van vijf. Zelfs de avondrituelen spelen een rol: zit het hele gezin samen in de woonkamer of zijn er gezinsleden die hun vrije tijd buitenshuis of in hun eigen kamer spenderen?

 

Verbruik mechanische toevoer met systeem D vs. systeem C

Bij berekening van het energieverbruik wordt vaak met een benadering (AEC) gewerkt. Hieronder vergelijken we een C-systeem met een D-systeem met warmteterugwinning.

Voor een eenvoudig C-systeem, onze DucoBox Silent Connect, komt dat neer op 120,2 kWh/a. Dit betreft een systeem zonder sensoren met enkel manuele regeling. Het uitbreiden van het systeem met CO2 en/of vochtsensoren heeft een positieve impact op het energieverbruik (zie verder).

Een gelijkaardige installatie maar dan een ventilatiesysteem D, zoals onze DucoBox Energy Premium, tekent dan weer een kWh/a op van 258,1. Dit is ongeveer het dubbele van een C-systeem. Logisch, want dit toestel blaast ook lucht binnen naast het afvoeren en er zijn dus twee ventilatoren aan het werk (i.p.v. één).

 

Impact van vraagsturing op het energieverbruik van mechanische ventilatie

In de vorige vergelijking spraken we zeer expliciet over toestellen met enkel manuele regeling. Het uitbreiden van de installatie met sensoren heeft echter een enorme invloed op het energieverbruik.

Bij een eenvoudig vraaggestuurd systeem met centrale behoefteregeling hebben we bijvoorbeeld een vochtsensor in de badkamer. Deze sensor stuurt het toestel aan om te activeren en te ventileren op het moment dat de relatieve vochtwaarde in de badkamer een bepaald niveau overschrijdt.

En wat betekent vraagsturing voor het verbruik van de eerder vermelde toestellen?

Verbruik ventilatiesysteem C  - DucoBox Silent Connect

De DucoBox Silent Connect ziet een daling in het verbruik van 120,2 kWh/a naar 86,8 kWh/a. Bij een manueel systeem zet je het toestel aan net voor het douchen en zet je het ook zelf terug af. Concreet wil dat zeggen dat je vaak iets te vroeg begint te ventileren en mogelijk ook te lang. De sensor zorgt ervoor dat er enkel geventileerd wordt wanneer nodig.

Het systeem verder uitbreiden, bijvoorbeeld met CO2-sensoren, zal dit nog meer verfijnen. Een centraal systeem met plaatselijke sturing kan er voor zorgen dat het energieverbruik nog verder daalt tot 50,8 kWh/a.

Verbruik ventilatiesysteem D - DucoBox Energy Premium

De DucoBox Energy Premium begint met een verbruik van 258,1 kWh/a maar daalt onmiddellijk naar 188,1 kWh/a bij toevoegen van een sensor. Ook hier geldt hetzelfde principe als bij de Silent Connect.

Bij verder uitbreiden van de installatie (2+ sensoren) daalt dit nog verder tot 112,4 kWh/a.

Bij beide toestellen zien we het verbruik dus halveren bij uitbreiden van het sensorgebruik.

 

Moeder en kind wassen samen de vaat af in een goed geventileerde keuken

 

40% energiebesparing dankzij zonaal ventileren

De vorige evolutie van manueel gestuurd naar plaatselijke sturing is een goede stap op vlak van energiezuinigheid, maar het kan nog beter.

Zonale ventilatie gebruikt het principe van de plaatselijke sturing en combineert dat met regelkleppen die ervoor zorgen dat ook enkel de relevante zone geventileerd wordt.

De activatie van de ventilator heeft een grote invloed op het verbruik van het toestel. Als de woning opgesplitst wordt in zones, dan hoeft die minder lang en minder hard te draaien. Dat kan leiden tot een energiebesparing van wel 40%.

Daarnaast produceert een zonaal ventilatiesysteem tot 30% minder geluid. Dat komt doordat zonesturing enkel de ruimtes ventileert waar nodig, terwijl een centraal systeem de volledig woning aanpakt.

Je herinnert de alinea over het gebruikersgedrag? Zonaal ventileren heeft een grote positieve impact op die factor. Een goed afgesteld en weloverwogen ventilatiesysteem met zonale ventilatie hoeft nauwelijks manueel bediend te worden. De zoneregeling zal er ook voor zorgen dat echt enkel daar waar nodig geventileerd wordt.

Kortom, verschillende factoren hebben invloed op de energiezuinigheid van het ventilatiesysteem. De beste resultaten krijg je door een goed legplan te combineren met een goed toestel.  De automatische sturing en stille werking zorgt daarnaast voor een hoger wooncomfort.

 

 

 

 

Meer blogs over ventilatie en energie-efficiëntie

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.