DijleDelta - Leuven

De verticaal geplaatste lamellen op de schuifpanelen DucoSlide doorbreken de horizontale belijning van het geheel.

DijleDelta - Leuven

Architecturale zonwering geeft DijleDelta project een unieke look

Daar waar zich ooit een brouwerij van AB Inbev bevond, verrees enkele jaren geleden langs de zuidelijke stadsoever van de Vaartkom het DijleDelta-project. Deze oude industriële site maakte plaats voor een nieuwe stadswijk met plaats voor stadswoningen en appartementen, geïntegreerd in een groene en blauwe omgeving. Het architectenteam SVR-ARCHITECTS uit Antwerpen stond in voor het ontwerp van de gebouwen ‘Feestzaal’ en ‘Eiland’. Dat DUCO zonwering niet altijd een functionele functie moet hebben, wordt meer dan ooit duidelijk bij deze gebouwen.

De plannen voor de heraanleg van de Vaartkom dateren al van 1990. Pas de afgelopen jaren heeft deze zone een heuse transformatie ondergaan met de komst van het DijleDelta-project. Centraal in dit  project werd het Sluispark aangelegd. Zowel de stad Leuven als projectontwikkelaar Virix zijn eigenaar van het Sluispark waarin wandelpaden en een groene zone werden voorzien.

Nieuwe stadswijk

Met de loop der jaren werd de Dijle ondergronds geleid en overwelfd. Met het DijleDelta-project wordt de rivier terug in open beding aangelegd. Alle gebouwen zijn aan het water gelegen waardoor de bewoners een prachtig zicht op de waterpartijen krijgen. Niet alleen de Dijle werd in ere hersteld, maar ook de originele kaaimuren werden gerenoveerd. Binnen deze nieuwe stadswijk situeren zich onder meer de appartementsgebouwen ‘Eiland’ en ‘Feestzaal’, gebouwd door projectontwikkelaar Virix. Het project ‘Eiland’ biedt 66 appartementen op zes bouwlagen, ‘Feestzaal’ groepeert 14 appartementen op vijf bouwlagen. Beide hebben een lager dan wettelijk vereist E-peil.

 

 

Esthetische functie

 “De stad Leuven wenste bij de bespreking van het eerste voorontwerp voor de site een meer verticaal vormgegeven gevelbeeld”, verduidelijkt Erik Van Raemdonck, projectarchitect bij SVR-ARCHITECTS. “Reden hiervoor is dat de omliggende en de oorspronkelijke bebouwing ook een sterke verticaliteit in zich hebben. De omvang van het project met 80 appartementen resulteerden echter in een horizontale belijning. Om aan deze eis enigszins tegemoet te komen is er bedacht om verticale schuivende elementen toe te voegen aan de balkons.”

Speciale uitvoering zonweringsysteem

 “Alle appartementen in het gebouw Feestzaal zijn hoekappartementen met een groot gevelvlak. De DucoSlide Wood Vertical maakt de overgang tussen het appartement en de omliggende ruimte vormelijk interessant. Ze geven een begrenzing van het terras aan en zorgen tevens voor meer privacy aan de volledig beglaasde appartementen. Daarbij wordt het zicht naar buiten toe gehandhaafd. De cederen bekleding staat verticaal i.p.v. horizontaal. De verticale plaatsing moet de horizontale belijning van het geheel doorbreken. “De keuze voor ceder kwam er op vraag van bouwheer Virix, die steeds wenst gebruik te maken van natuurlijke materialen. Het geheel moet immers gezelligheid, warmte en klasse uitstralen. DUCO was de ideale partner om te voldoen aan deze verwachtingen”, besluit Van Raemdonck.