Regelgeving rond het installeren van ventilatie

Regelgeving rond het installeren van ventilatie
24/04/2024

Wist je dat er een groeiende markt is voor elektriciens voor het installeren van ventilatiesystemen? Met de toenemende focus op energieneutraal bouwen en verbouwen, is ventilatie immers een cruciale stap geworden om het E-peil van woningen te verbeteren. Dit opent een enorme kans voor elektriciens om hun diensten uit te breiden en tegelijkertijd bij te dragen aan een gezonder en energiezuinigere leefomgeving.

 

Maar wat houdt de wetgeving rondom ventilatie precies in? Welke ventilatievoorschriften zijn er en aan welke normen moeten woningen voldoen?

Waarom ventileren?

Om de wetgeving rond ventilatie goed te begrijpen, leggen we eerst het belang van ventilatie uit. Iedereen die tegenwoordig een huis bouwt of renoveert, krijgt te maken met de EPB-regelgeving. Deze regelgeving verplicht om het energieverbruik van gebouwen te beperken. Denk maar aan isolatie, luchtdichtheid, verwarmingssystemen, zonnepanelen. Maar ook de kwaliteit van het binnenklimaat van een woning door minimale ventilatie.

Door woningen efficiënt te ventileren, vermijd je de opstapeling van CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden.

Dankzij goede ventilatie in huis kan je:

  • Vermijden dat schimmels en huisstofmijt vrij spel krijgen
  • Vermijden van hoofdpijn, astma, allergie of andere aandoeningen of ziektes
  • Vermijden van het risico op CO-vergiftiging door een te kort aan zuurstof in ruimtes met verwarmingsketels
  •  …

Navigeren door de regels

Ventilatie installeren lijkt op het eerste zicht misschien complex, maar dat is het niet echt. Ook elektriciens kunnen beslist ventilatiesystemen en de bijhorende luchtkanalen installeren. Alleen is het wel zaak om bepaalde regels en voorschriften te begrijpen.

Gelukkig staan DUCO en groothandels zoals Rexel klaar om elektriciens te begeleiden door dit proces. Zo kan je vlot navigeren door de regels van ventilatie. Vooreerst is het belangrijk te weten dat de regelgeving voor het installeren van ventilatie anders is bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties versus ‘gewone’ renovaties.

Regelgeving ventilatie bij nieuwbouw en energetische renovaties

Algemeen geldt dat gebouwen in Vlaanderen aan bepaalde energieprestatienormen moeten voldoen bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning. Dit geldt voor huizen en appartementen.

Voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) en ingrijpende energetische renovaties moet je een volledig mechanisch ventilatiesysteem installeren. Dan hebben we het over een ventilatiesysteem van het type C of D. Welke type mechanische systeem (C of D) mag de bouwheer kiezen. Afhankelijk van het gekozen systeem, zal dit een impact hebben op het E-peil van de woning. De bouwheer houdt hierbij best volgende regels in gedachten:

  1. Elke nieuwgebouwde woning moet voorzien zijn van een ventilatiesysteem waarmee je 3,6 m³ lucht per uur, per vierkante meter vloeroppervlak, kan toevoeren of afvoeren.
  2. Droge ruimtes, zoals slaapkamers en woonkamers moeten voor de toevoer van verse lucht minimaal voorzien zijn van raamventilatie, een ventilatierooster in de buitenmuur of een toevoeropening voor mechanische ventilatie.
  3. In de tussenruimtes, zoals de hal, moeten er roosters in de binnendeuren en binnenmuren zijn aangebracht of moet een spleet van minimaal 1 cm onder de binnendeuren zijn.
  4. In afvoerruimtes, ook wel natte ruimtes genoemd (badkamer, keuken, wc) moet een verticaal afvoerkanaal aanwezig zijn, aangesloten op mechanische ventilatie of voor natuurlijke afvoer (naar buiten).

De installatie van ventilatie in nieuwbouwprojecten wordt aan een controle onderworpen. Alle debieten worden gecontroleerd en er wordt gekeken of dit overeenkomt met wat de EPB-verslaggever heeft geadviseerd. Als alles in orde blijkt, wordt een ventilatieverslaggeving opgemaakt bij oplevering van de woning.

Regelgeving ventilatie bij renovatie

Ga je de woning renoveren of uitbreiden? Dan gelden minimale ventilatie-eisen. Deze eisen kan je opsplitsen in twee delen:

  1. Ventilatie in nieuwe ruimten: bij uitbreiding van je woning, ontstaan nieuwe ruimten. Hier geldt dat de ventilatie moet worden geplaatst volgens de nieuwbouw ventilatie-eisen, die toelaten om een minimale hoeveelheid lucht te verversen.
  2. Ventilatie in bestaande ruimten: bij het verbouwen van een bestaande ruimte, moet je enkel ventilatie plaatsen in droge ruimten waar de ramen vervangen worden of waar extra ramen geplaatst worden. Hier moet een ventilatiesysteem en/of rooster worden voorzien. Droge ruimten zijn bijvoorbeeld woonkamer, eetkamer, slaapkamer, bureau.

Deze ventilatie-eis geldt niet voor natte ruimten zoals badkamer, het toilet of de keuken. Ook gangen, zolder (indien niet als slaapkamer gebruikt), garage, kelder hoeven niet van ventilatie te worden voorzien. Toch kan het ventileren van vochtige ruimten ook heel wat voordelen opleveren.

Subsidies of premies voor het installeren van ventilatie

Hoewel er geen directe premies voor ventilatie zijn, kunnen energiezuinige ingrepen recht geven op subsidies van de overheid. En daar hoort ook het plaatsen van ventilatie bij. Het is belangrijk voor installateurs om op de hoogte te blijven van deze mogelijkheden. Dit kan door deze website te consulteren, waarin mogelijke subsidies en premies voor het bouwen of verbouwen van een woning in Vlaanderen worden uitgelegd.

Wist je trouwens dat jouw klant in aanmerking kan komen van Mijn verbouwpremie voor ramen en deuren?

Om deze premie te genieten moet worden voldaan aan bepaalde ventilatievoorwaarden, zoals het plaatsen van ventilatieroosters in nieuwe ramen.

Hoe overtuig ik mijn klant van het belang van ventilatie?

Het installeren van ventilatie gaat niet alleen over het voldoen aan regels, maar ook over het creëren van een gezonde en comfortabele leefomgeving. Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat, elektriciens kunnen eindklanten overtuigen door te wijzen op de gezondheidsvoordelen en het energetisch voordeel van moderne ventilatiesystemen.

Welk type ventilatiesysteem kiest mijn klant best?

Bij opstart van een nieuwbouw maakt de voorschrijver een voorontwerp op. Hij kijkt dan of het vooropgestelde E-peil kan worden bereikt. Hier worden energetische ingrepen bepaald zoals zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie. Afhankelijk van het gewenste E-peil, wordt het type ventilatietoestel gekozen (C of D).

De voordelen van ventilatiesysteem C

Bij ventilatiesysteem C verloopt de luchtaanvoer op natuurlijke wijze via ventilatieroosters boven de vensters. Dit systeem maakt gebruik van slechts één ventilator voor de luchtafvoer, waardoor het zeer energiezuinig werkt. Daarnaast is het onderhoud beperkter in vergelijking met systeem D en neemt het ook minder plaats in, doordat er geen kanalen nodig zijn voor de toevoer van verse lucht. Ventilatiesysteem C is dus de ideale keuze als je geen al te grote investering wil doen.

De voordelen van ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D, ook wel balansventilatie genoemd, is een volledig mechanisch systeem waarbij 24u/24u twee ventilatoren draaien. De totaalprijs hangt af van verschillende factoren maar ligt in ieder geval hoger dan bij natuurlijke ventilatie. Daar krijg je wel wat voor terug: de buitenlucht wordt eerst voorverwarmd met de warmte van de uitgaande lucht. Deze warmteterugwinning levert een behoorlijke energiebesparing op omdat de inkomende lucht vrijwel gratis wordt voorverwarmd.

Kiezen voor ventilatiesysteem C of D

Het type ventilatie kan een zeer grote rol spelen in het behalen van het vooropgestelde E-peil. Zo is er een verschil van 17 tot 18 punten afhankelijk van het type ventilatietoestel dat je installeert.

Ontdek het DUCO gamma aan ventilatie-oplossingen

Hoe helpt DUCO je tijdens dit proces?

Er zijn dus wel degelijk bepaalde regels en normen waarmee je rekening dient te houden bij het installeren van ventilatie. Belangrijk om weten is dat je er als installateur niet alleen voor staat. Zowel DUCO, alsook groothandels zoals Rexel nemen de rol op zich op jou hierin te begeleiden. Zij nemen bijvoorbeeld ook de technische aspecten en berekeningen op zich.

Via de DUCO Start-Up Service zorgt DUCO bovendien voor een perfecte inregeling en opstart van het toestel. Zo kunnen elektriciens zich concentreren op de installatie zelf. Zodat ze zonder zorgen ventilatie kunnen plaatsen volgens de regels van de kunst.

Door de markt van ventilatie-installaties te verkennen, kunnen elektriciens hun diensten diversifiëren en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere toekomst. Met de juiste kennis en ondersteuning kunnen ze zo een belangrijke rol spelen in het bevorderen van energiezuinige oplossingen in de bouwsector.

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.