Breng Buiten Binnen

We brengen zo’n 90% van onze tijd binnenshuis door. Iedereen zou dus thuis, op het werk of op school moeten kunnen genieten van de voordelen van verse buitenlucht. Natuurlijke ventilatie zorgt ervoor dat frisse buitenlucht via de gevel naar binnen komt, want de kortste weg is de meest gezonde: Breng Buiten Binnen.

Registreer en ontvang je ventilatiegids

Het is belangrijk dat we allemaal nadenken hoe we ons indoor leven kunnen verbeteren. Of je nu particulier, architect of installateur bent, we dragen allemaal een verantwoordelijkheid om een gezond binnenklimaat te creëren.

Gezond ventileren met systeem C

Hoe kan verluchting best aangepakt worden? "Wat telt is verse lucht rechtstreeks van buiten naar binnen brengen. Want daarmee verdun je de concentratie van vervuilde stoffen. De verse lucht die voortkomt uit een ventilatiesysteem C wordt vaak beter onthaald door het menselijk lichaam. Hoe dat komt is puur psychologisch. Frisse lucht die via kanalen de leefruimtes bereikt, kan anders ervaren worden dan lucht die via de raamroosters binnenkomt. Frisse lucht via roosters is compacter. Daardoor bevat de lucht meer eenheden zuurstof en reageert het menselijk lichaam beter op frisse dan op voorverwarmde lucht zoals bij een systeem D. De kwaliteit van de aanvoerlucht bij balansventilatie (systeem D) is echter minstens gelijkwaardig. Belangrijk is dat er continu geventileerd wordt 24 op 7, ook wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt.

Wist je dat je 90% van je tijd binnen 4 muren doorbrengt?

CO2 meten is weten

Hoe weet je nu dat er genoeg verse lucht toegevoerd wordt? Een handige maatstaf is de concentratie CO2 in de lucht. Die concentratie moet onder de 800 ppm liggen en kan je makkelijk meten met een CO2-meter. Door het toepassen van een vraaggestuurd ventilatiesysteem wordt het binnenklimaat aanzienlijk beter. De kwaliteit van de lucht wordt dan constant in de gaten gehouden door middel van sensoren. Bij te hoge concentraties vocht en CO2 wordt de lucht automatisch ververst.

Hoe we bij DUCO die CO2-concentratie meten? Simpel, met boxsensoren en stijlvolle ruimtesensoren in wit en zwart. Die communiceren draadloos met de centrale ventilatie-unit zodat het afvoerdebiet automatisch gereguleerd wordt in alle droge en natte ruimtes. Het voordeel is dat de ruimten die leeg zijn, niet onnodig worden geventileerd. Ruimtes met een hogere bezetting worden juist meer geventileerd. DUCO‘s slimme vraagsturing levert tot 40% minder verbruik op verwarming op. De meerinvestering van vraaggestuurd ventileren ten opzichte van centraal ventileren laat zich hierdoor in ongeveer drie jaar terugverdienen. Door deze slimme vraagsturing gaat het toevoerrooster TronicVent automatisch open en dicht. Ventileren gebeurt enkel waar en wanneer nodig en bovendien volledig geruisloos. Comfort gegarandeerd dus!

Het is belangrijk om alle binnenruimtes voldoende en voortdurend te ventileren. Natuurlijke ventilatie werkt het beste.

Steven van Gucht, viroloog Sciensano

Bron: Redactie24 | Afbeelding © Photo News.

Ventileer 24 uur per dag

Het is belangrijk dat een ventilatiesysteem nooit uitgeschakeld wordt. Ook als er maar weinig mensen in een ruimte aanwezig zijn en de CO2-concentratie onder de 800 ppm ligt, kunnen er nog schadelijke luchtpartikels, zoals het coronavirus, in de lucht aanwezig zijn. Het is dus belangrijk om te blijven ventileren.

Ontdek hier 5 tips voor ventilatie in coronatijden

Wist je dat de binnenlucht tot 5 keer meer vervuild is dan de buitenlucht?

Slaap op beide oren

Luidruchtige ventilatiesystemen behoren bij DUCO tot de verleden tijd. Met eender welke DucoBox slaap je op beide oren. De DucoBox Silent Connect heeft een minimaal geluidsvermogen van minder dan 27 dB in leefzones. Bij dit type is er bovendien de keuze tussen enerzijds boxsensoren of ruimtesensoren, allebei op basis van CO2- en/of vochtmetingen. De DucoBox Energy Premium is bovendien het stilste systeem D in de markt met een geluidsvermogen van 55 dB bij 325 m3/h.

E30 zonder zorgen!

Vanaf januari 2021 werden ‘BEN-woningen’ met een E-peil van 30 de norm. Zo’n BEN-woning, met E-peil 30, verbruikt zo weinig mogelijk energie voor ventilatie, koeling en sanitair warm water. Met het complete gamma van intelligente ventilatieroosters en het DucoTronic System, een vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem, behaalt DUCO de laagste reductiefactor in de markt (tot 0,35)! De TronicVent, een elektronisch gestuurd ventilatierooster, wordt gekoppeld aan het DucoTronic System. Het ventilatierooster opent en sluit automatisch op basis van CO2- en temperatuurmetingen. Dit gebeurt enkel waar en wanneer nodig, en volledig onzichtbaar. Deze slimme vraagsturing zorgt voor een optimaal comfort en energiezuinig werking van het ventilatiesysteem.

Ook de DUCO D-systemen komen hieraan tegemoet. Vraaggestuurd ventilatie met slimme 2-zonesturing zorgt ervoor dat er tot 40% bespaard kan worden op de energierekening.

Wist je dat een gezond binnenklimaat de leerprestaties tot 23% verbetert?

Ontvang je graag meer tips over een gezond en energiezuinig binnenklimaat?

Registreer en ontvang je ventilatiegids

Indien van toepassing

 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.